Prvi pogled - Lenovo A606 Smartphone Manual

Sponsored links

Senzor za
svetlost/blizinu
Tipka za vraćanje
unazad
Micro USB
konektor
Zadnja kamera
Tipka za povratak
na meni
Ekran
Dugme za
uključivanje/
isključivanje
1
4
7
10
2
5
8
3
6
9
Prednja kamera
Prijemnik
Konektor za
slušalice
11
Dugmad za
jačinu zvuka
12
Tipka za
povratak na
matični ekran
7
6
5
1
9
8
2
3
12
10
11
13
4
13
Zvučnik
Prvi pogled

Sponsored links