Only for R&TTE products: - Philips SE8881B/21 Manual

Sponsored links

WOOX Innovations Netherlands B.V.
(Številka poročila)
(Leto namstitve CE znaka)
S polno odgovornostjo izjavljamo:
(Ime znamke)
(Opis proizvoda)
(Tip, verzija ali model)
V skladu z naslednjimi odločbami:
Only for R&TTE products:
Izvršeno:
(Ime in številka)
Izdaja certifikat:
(Številka certifikata)
Eindhoven,
12/31/2013
Matthias Pyroth, Director of Consumer Care
(Kraj, datum)
(Podpis, Ime in funkcija)
NC 16181
(Naslov)
PHILIPS
SE888
DECT Phone
Na katerega se nanaša ta izjava je skladen z naslednjimi harmoniziranimi standardi:
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
EN 301 489-1 V1.9.2:2011
EN 301 489-6 V1.3.1:2008
EN 301 406 V2.1.1:2009
EN 300 328 V1.7.1:2006
EN 50360:2001
EN 50385:2002
EN 50581:2012
EN 50564:2011
1999/5/EC
2006/95/EC
2004/108/EC
2011/65/EU
2009/125/EC - EC/1275/2008; EC/278/2009
In so proizvedeni v skladu s shemo kakovosti najmanj v skladu z ISO 9001 ali CENELEC stalnimi dokumenti
Priglašeno organ:
BABT / 0168
Notified Body Opinion
BUILDING SFH4, GLASLAAN 2, 5616 LW EINDHOVEN, THE NETHERLANDS
HK-1348-SE888
2011/ 08
Izjava o skladnosti
Mi, WOOX INNOVATIONS NETHERLANDS B.V.
(Ime)
SL

Sponsored links