Only for R&TTE products: - Philips SE8881B/21 Manual

Sponsored links

WOOX Innovations Netherlands B.V.
(Ziņojums Nr)
(Gads kurā CE zīme ieviesta)
deklarēt zem vai atbildība ka, elektronisks produkts:
(fabrikas marka vārds)
(produkta apraksts)
(Tips, versija vai modelis)
Sekojot noteikumiem:
Only for R&TTE products:
paveikts:
(vārds un numurs)
Un izveido sertifikātu:
(sertifikāta numurs)
Eindhoven,
12/31/2013
Matthias Pyroth, Director of Consumer Care
(vieta, datums)
(parskts, vārds un amatpienākums)
NC 16181
(adresă)
PHILIPS
SE888
DECT Phone
Kam ši deklarācija atbilst ir apliecināt ar sekojošiem saskaņotiem standartiem:
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
EN 301 489-1 V1.9.2:2011
EN 301 489-6 V1.3.1:2008
EN 301 406 V2.1.1:2009
EN 300 328 V1.7.1:2006
EN 50360:2001
EN 50385:2002
EN 50581:2012
EN 50564:2011
1999/5/EC
2006/95/EC
2004/108/EC
2011/65/EU
2009/125/EC - EC/1275/2008; EC/278/2009
Tiek ražots zem kvalitātes
sistēma kas ir apstiprināta ar ISO 9001 vai CENELEC pastāvošiem dokumentiem
Reģistrēta galvenā daļa:
BABT / 0168
Notified Body Opinion
BUILDING SFH4, GLASLAAN 2, 5616 LW EINDHOVEN, THE NETHERLANDS
HK-1348-SE888
2011/ 08
EC
deklarācija atbilstība
Mēs, WOOX INNOVATIONS NETHERLANDS B.V.
(vārds)
LV

Sponsored links