Europese Conformiteitsverklaring - Philips SE8881B/21 Manual

Sponsored links

WOOX Innovations Netherlands B.V.
(Documentnummer)
(Jaar, maand waarin de CE markering is uitgegeven)
verklaren dat onder onze verantwoordelijkheid de product(en):
(merknaam)
(productbeschrijving)
(typenummer of model)
volgens de voorwaarden van:
Only for R&TTE products:
heeft uitgevoerd:
(Naam en nummer)
en heeft een certificaat uitgegeven:
(nummer van het certificaat)
Eindhoven,
12/31/2013
Matthias Pyroth, Director of Consumer Care
(plaats, datum)
(handtekening, naam en functie)
NC 16181
(adres)
PHILIPS
SE888
DECT Phone
waar deze verklaring betrekking op heeft voldoen aan de volgende geharmoniseerde standaarden:
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
EN 301 489-1 V1.9.2:2011
EN 301 489-6 V1.3.1:2008
EN 301 406 V2.1.1:2009
EN 300 328 V1.7.1:2006
EN 50360:2001
EN 50385:2002
EN 50581:2012
EN 50564:2011
1999/5/EC
2006/95/EC
2004/108/EC
2011/65/EU
2009/125/EC - EC/1275/2008; EC/278/2009
En worden geproduceerd volgens een kwaliteitsprogramma wat minimaal overeenkomt met ISO9001 of de CENELEC
permanente documenten
Notified Body:
BABT / 0168
Notified Body Opinion
BUILDING SFH4, GLASLAAN 2, 5616 LW EINDHOVEN, THE NETHERLANDS
HK-1348-SE888
2011/ 08
Europese Conformiteitsverklaring
Wij, WOOX INNOVATIONS NETHERLANDS B.V.
(Bedrijfsnaam)
NL

Sponsored links