Only for R&TTE products: - Philips SE8881B/21 Manual

Sponsored links

WOOX Innovations Netherlands B.V.
(Raportti nr.)
(CE merkinnän myöntämisvuosi)
Ilmoitus seuraavista vastuullamme olevista sähkötuotteista:
(Brändinimi)
(Tuotekuvaus)
(Tyypi, versio tai malli)
Seuraavien määräysten mukaisesti:
Only for R&TTE products:
suoritetaan:
(Nimi ja numero)
Todistuksen antaja:
(Sertifikaatin numero)
Eindhoven,
12/31/2013
Matthias Pyroth, Director of Consumer Care
(paikka, päiväys)
(Allekirjoitus, nimi ja asema)
BUILDING SFH4, GLASLAAN 2, 5616 LW EINDHOVEN, THE NETHERLANDS
HK-1348-SE888
2011/ 08
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Me, WOOX INNOVATIONS NETHERLANDS B.V.
(Nimi)
NC 16181
(Osoite)
PHILIPS
SE888
DECT Phone
Tämä vakuutus
on yhdenmukainen seuraavien harmonisointistandardien kanssa:
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
EN 301 489-1 V1.9.2:2011
EN 301 489-6 V1.3.1:2008
EN 301 406 V2.1.1:2009
EN 300 328 V1.7.1:2006
EN 50360:2001
EN 50385:2002
EN 50581:2012
EN 50564:2011
1999/5/EC
2006/95/EC
2004/108/EC
2011/65/EU
2009/125/EC - EC/1275/2008; EC/278/2009
Ja on tuotettu seuraavien laatujärjestelmien mukaisesti : ISO 9001 ja CENELEC asiakirjat
Ilmoitettu laitos:
BABT / 0168
Notified Body Opinion
FI

Sponsored links