100 - Sony G3221 Manual

Sponsored links

Activat
După ce faceţi o
fotografie
sau un clip video, examinarea se poate face în colţul din dreapta jos al ecranului
timp de 3 secunde.
Numai aparatul foto frontal
După ce faceţi o
fotografie
sau un clip video cu aparatul foto frontal, examinarea se poate face în colţul din
dreapta jos al ecranului timp de 3 secunde.
Dezactivat
Fotografia
sau clipul video este salvat după ce îl realizaţi
și
nu se poate examina.
Utilizarea tastei de volum în diverse scopuri
Puteţi să stabiliţi ce funcţie
îndeplinește
tasta de volum când faceţi
fotografii.
Zoom
Utilizaţi tasta de volum pentru mărire sau
micșorare.
Volum
Utilizaţi tasta de volum pentru a regla volumul
notificărilor,
al tonurilor de apel
și
al muzicii.
Declanşare
Utilizaţi tasta de volum pentru a
fotografia.
Sunet
Când realizaţi o
fotografie
sau porniţi înregistrarea unui clip video, aparatul foto emite un
sunt la
declanșare.
Dacă utilizaţi un temporizator, acesta va emite o serie de bipuri pentru
a marca numărătoarea inversă. Pentru alege activarea sau dezactivarea acestor sunete.
Stocarea datelor
Puteţi alege să vă salvaţi datele
fie
pe o cartelă SD amovibilă sau în memoria internă a
dispozitivului.
Memorie internă
Fotografiile
sau clipurile video sunt salvate în memoria dispozitivului.
Cartelă SD
Fotografiile
sau clipurile video sunt salvate pe cartela SD.
Linii de grilă
Puteţi utiliza liniile grilei ca element vizual de ajutor când
fotografiaţi
ca să găsiţi
compoziţia corectă a
fotografiei.
Liniile grilei apar pe ecranul aparatului foto numai când
fotografiaţi,
nu apar
și
în
fotografia
finală.
Lansare rapidă
Utilizaţi setările pentru lansare rapidă pentru a lansa aparatul foto atunci când ecranul
este blocat.
Numai lansare
Dacă această setare este activată
și
ecranul este blocat, puteţi să lansaţi aparatul foto ţinând apăsată tasta
aparatului foto.
Lansare şi fotografiere
Dacă această setare este activată
și
ecranul este blocat, puteţi să lansaţi aparatul foto
și
să capturaţi automat
o
fotografie
ţinând apăsată tasta aparatului foto.
Lansare şi înregis. clip video
Dacă această setare este activată
și
ecranul este blocat, puteţi să lansaţi aparatul foto
și
să începeţi o
înregistrare video ţinând apăsată tasta aparatului foto.
Dezactivat
100
Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

Sponsored links