Setările aparatului foto - Sony G3221 Manual

Sponsored links

Pentru a regla culorile şi luminozitatea
1
Activaţi aparatul foto.
2
Atingeţi
ușor
>
Culorile şi luminozitatea
.
3
Trageţi cursoarele de volum în poziţiile dorite pentru a regla culorile
și
luminozitatea.
Această setare este disponibilă numai în modurile Autoreglare superioară
și
Cameră video.
Balansul de alb, focalizarea, expunerea şi viteza de declanşare
Balansul de alb, care este disponibil numai în modul de
fotografiere
Manual
, reglează
echilibrul cromatic în funcţie de condiţiile de lumină. De asemenea, puteţi să reglaţi
manual expunerea în intervalul -2,0 EV – +2,0 EV. De exemplu, puteţi să măriţi
luminozitatea imaginii sau să
micșoraţi
expunerea generală atingând
ușor,
după caz,
butonul cu semnul plus sau pe cel cu semnul minus atunci când se
afișează
.
Focalizarea
și
viteza de
declanșare
se pot seta pentru reglaj manual sau automat.
Compensare alb
Automată
Reglaţi automat echilibrarea culorilor.
Incandescent
Reglaţi echilibrul cromatic pentru condiţii de lumină caldă, cum
ar
lumina becurilor.
Fluorescent
Reglaţi echilibrarea culorilor pentru iluminare
fluorescentă.
Zi
Reglaţi echilibrarea culorilor pentru utilizarea în spaţiu deschis
însorit.
Înnorat
Reglaţi echilibrarea culorilor pentru un cer înnorat.
Focalizare AF
Reglaţi automat focalizarea.
Focalizare MF
Reglaţi manual focalizarea.
SS auto
Reglaţi automat timpul de expunere.
SS 1/8
Reglaţi manual timpul de expunere.
Setările aparatului foto
Pentru a regla setările aparatului foto
1
Activaţi aparatul foto.
2
Pentru a
afișa
toate setările, atingeţi
ușor
.
3
Selectaţi setarea pe care doriţi să o reglaţi, apoi editaţi după cum este cazul.
Prezentare generală a setărilor aparatului foto
Rezoluţia
Alegeţi dintre mai multe rezoluţii
și
rapoarte de aspect înainte de a
fotografia.
O
fotografie
cu o rezoluţie mai mare are o calitate mai bună, necesită mai multă memorie.
Aparatul foto principal:
101
Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

Sponsored links