fotografiere - Sony G3221 Manual

Sponsored links

Efect piele fină
Puteţi activa opţiunea
Efect piele fină
pe dispozitiv pentru ca tonurile pielii să
fie
puţin
mai
fine
când faceţi
selfie-uri
în modurile de
fotografiere
Manual
și
Autoreglare
superioară
.
Urmărirea unui subiect
Atunci când selectaţi un subiect atingându-l în vizor, aparatul foto îl
urmărește.
HDR
Utilizaţi setarea HDR (High Dynamic Range - Interval dinamic ridicat) pentru a
fotografia
în
contre-jour puternic sau în condiţii în care contrastul este clar. HDR compensează
pierderea detaliului
și
produce o imagine reprezentativă atât pentru zonele întunecate, cât
și
pentru cele strălucitoare.
Această setare este disponibilă numai în modul de
fotografiere
Manual
.
ISO
Sensibilitatea ISO se poate seta la reglarea automată sau se poate regla manual pentru
setări ale sensibilităţii între 50
și
3200.
Această setare este disponibilă numai în modul de
fotografiere
Manual
.
Măsurarea
Această funcţie determină automat o expunere bine echilibrată prin măsurarea cantităţii
de lumină
reflectată
pe subiectul pe care doriţi să-l capturaţi.
Figură
Măsoară cantitatea de lumină la nivelul feţei subiectului
și
reglează expunerea astfel încât faţa să nu
fie
nici
prea întunecată, nici prea luminoasă.
Centru
Stabilește
centrul imaginii
și
setează expunerea în funcţie de luminozităţii subiectului în această zonă.
Punct
Reglează expunerea într-o zonă foarte redusă a subiectului pe care doriţi să îl surprindeţi.
Atingere
Reglează expunerea în partea dorită a subiectului când atingeţi ecranul.
Această setare este disponibilă numai în modul de
fotografiere
Manual
.
Bliţul
Utilizaţi bliţul pentru a
fotografia
atunci când condiţiile de iluminare sunt slabe sau atunci
când subiectul este contre-jour. Următoarele opţiuni sunt disponibile atunci când atingeţi
scurt pictograma de bliţ
în ecranul aparatului foto:
Automat
Aparatul foto determină automat dacă respectivele condiţii de iluminare necesită
utilizarea bliţului.
Bliţ de umplere
Utilizaţi această setare când fundalul este mai luminos decât subiectul. Această
setare elimină umbrele întunecate nedorite.
Atenuare ochi roşii
Reduce culoarea
roșie
a ochilor la realizarea unei
fotografii.
103
Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

Sponsored links