Pentru a vizualiza fotografii şi clipuri video - Sony G3221 Manual

Sponsored links

Fotografii şi clipuri video în Album
Vizualizarea
fotografiilor
și
a clipurilor video
Utilizaţi aplicaţia Album pentru a vizualiza
fotografii
și
a reda clipuri video realizate cu
aparatul foto sau pentru a vizualiza conţinut similar pe care l-aţi salvat pe dispozitiv. Toate
fotografiile
și
clipurile video se
afișează
într-o grilă ordonată cronologic.
1
Atingeţi
pentru a deschide meniul ecranului principal al aplicaţiei Album
2
Vizualizaţi opţiunile de meniu
3
O expunere de diapozitive cu toate
fotografiile
și
clipurile video sau cu cele adăugate la preferinţe
4
Trageţi marginea din stânga a ecranului spre dreapta pentru a deschide meniul ecranului principal al
aplicaţiei Album
5
Data elementelor din grup
6
Atingeţi
ușor
o
fotografie
sau un clip video pentru vizualizare.
7
Defilaţi
în sus sau în jos pentru a vizualiza conţinutul
Pentru a vizualiza fotografii şi clipuri video
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
2
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
Album
.
3
Atingeţi
ușor
fotografia
sau clipul video pe care doriţi să îl vizualizaţi. Dacă vi se
solicită, atingeţi
ușor
.
4
Atingeţi scurt spre stânga pentru a vizualiza
fotografia
sau clipul video următor.
Atingeţi scurt spre dreapta pentru a vizualiza
fotografia
sau clipul video anterior.
Pentru a seta ecranul să se rotească în mod automat atunci când este întors pe o parte,
atingeţi
Roti
ț
i con
ț
inutul ecranului
la
Setări
>
Afişaj
>
Când dispozitivul este rotit
.
Este posibil ca aplicaţia Album să nu accepte toate formatele de
fișier.
Pentru informaţii
suplimentare privind formatele de
fișier
acceptate
și
utilizarea
fișierelor
multimedia (audio,
imagine
și
video), descărcaţi Documentaţia de prezentare tehnică pentru dispozitivul dvs. la
adresa
www.sonymobile.com/support/
.
Pentru a modifica dimensiunea miniaturilor
Când vizualizaţi miniaturi de
fotografii
și
clipuri video în Album, depărtaţi două
degete pentru a mări sau apropiaţi două degete pentru a
micșora.
Pentru a mări/micşora o fotografie
Când vizualizaţi o
fotografie,
depărtaţi două degete pentru a mări sau apropiaţi două
degete pentru a
micșora.
106
Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

Sponsored links