Meniul ecranului principal al aplicaţiei Album - Sony G3221 Manual

Sponsored links

Pentru a viziona o expunere de diapozitive cu fotografiile dvs.
1
Când vizualizaţi o
fotografie,
atingeţi
ușor
ecranul pentru a
afișa
barele de
instrumente, apoi atingeţi
ușor
>
Diaporamă
pentru a începe redarea tuturor
fotografiilor
dintr-un album.
2
Atingeţi
ușor
o
fotografie
pentru a termina expunerea de diapozitive.
Pentru a reda un clip video
1
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
în Album clipul video pe care doriţi să îl redaţi.
2
Atingeţi
ușor
.
3
Dacă nu se
afișează
comenzile de redare, atingeţi
ușor
ecranul pentru a le
afișa.
Pentru a ascunde comenzile, atingeţi
ușor
ecranul din nou.
Pentru a întrerupe redarea unui clip video
1
Atunci când este redat un clip video, atingeţi
ușor
ecranul pentru a
afișa
comenzile.
2
Atingeţi
ușor
.
Pentru a derula rapid înainte sau înapoi într-un clip video
1
Atunci când este redat un clip video, atingeţi
ușor
ecranul pentru a
afișa
comenzile.
2
Trageţi de marcatorul barei de progres spre stânga pentru derulare înapoi sau spre
dreapta pentru derulare rapidă înainte.
Pentru a regla volumul sunetului unui clip video
Apăsaţi pe tasta de volum în sus sau în jos.
Meniul ecranului principal al aplicaţiei Album
Din meniul ecranului principal al aplicaţiei Album, puteţi naviga la albumele dvs. foto,
inclusiv
fotografiile
și
clipurile video utilizând efecte speciale, precum
și
la conţinutul pe
care l-aţi partajat online prin intermediul serviciilor precum Picasa™
și
Facebook. Odată
ce sunteţi conectat la astfel de platforme, puteţi să gestionaţi conţinut
și
să vizualizaţi
imagini online. Din aplicaţia Album puteţi inclusiv să adăugaţi geoetichete la
fotografii,
efectuaţi activităţi de editare de bază
și
să utilizaţi metode precum tehnologia wireless
Bluetooth®
și
aplicaţia de e-mail pentru a partaja conţinut.
1
Reveniţi la ecranul principal al aplicaţiei Album pentru a vizualiza întregul conţinut
2
Vizualizaţi toate
fotografiile
și
clipurile video realizate cu aparatul foto al dispozitivului
3
Vizualizaţi toate
fotografiile
și
clipurile video salvate pe dispozitiv în diverse foldere
4
Vizionaţi toate clipurile video salvate pe dispozitiv
5
Vizualizaţi
fotografii
pe o hartă sau în vizualizarea Glob
6
Vizualizaţi
fotografiile
și
clipurile video preferate
7
Deschideţi meniul de setări al aplicaţiei Album
8
Deschideţi serviciul de asistenţă Web
107
Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

Sponsored links