fișierelor - Sony G3221 Manual

Sponsored links

9
Vizualizaţi
fotografii
de la servicii online
Pentru a vizualiza în Album fotografii din servicii online
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
2
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
Album
, apoi atingeţi
ușor
.
3
Atingeţi
ușor
serviciul online dorit, apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a
începe să îl utilizaţi. Se
afișează
toate albumele online disponibile pe care le-aţi
încărcat în serviciu.
4
Atingeţi
ușor
orice album pentru a-i vizualiza conţinutul, apoi atingeţi
ușor
o
fotografie
din album.
5
Atingeţi scurt spre stânga pentru a vizualiza
fotografia
sau clipul video următor.
Atingeţi scurt spre dreapta pentru a vizualiza
fotografia
sau clipul video anterior.
Partajarea
și
gestionarea
fotografiilor
și
a clipurilor video
Puteţi partaja
fotografii
și
clipuri video salvate pe dispozitivul dvs. De asemenea, le puteţi
gestiona în diverse moduri. De exemplu, puteţi să lucraţi cu
fotografii
în seturi, să
ștergeţi
fotografii
și
să le corelaţi cu persoane de contact. Dacă aveţi foarte multe
fotografii
salvate pe dispozitiv, o idee bună ar
să le transferaţi regulat pe un computer sau pe un
dispozitiv de stocare extern pentru a evita pierderea neprevăzută a datelor. Astfel,
eliberaţi mai mult spaţiu pe dispozitiv. Consultaţi
Gestionarea
fișierelor
utilizând un
computer
la pagina 40.
Este posibil ca elemente protejate prin drepturi de autor să nu poată
copiate, trimise sau
transferate. De asemenea, este posibil ca unele elemente să nu
fie
citite dacă dimensiunea
fișierului
este prea mare.
Pentru a partaja o fotografie sau un clip video
1
În Album, găsiţi
și
atingeţi
ușor
fotografia
sau clipul video pe care doriţi să-l
partajaţi.
2
Atingeţi
ușor
ecranul pentru a
afișa
barele de instrumente, apoi atingeţi
ușor
.
3
Atingeţi
ușor
aplicaţia pe care doriţi să o utilizaţi pentru a partaja
fotografia,
apoi
urmaţi
pașii
pentru a o trimite.
Pentru a utiliza o fotografie ca imagine de persoană de contact
1
Când vizualizaţi o
fotografie,
atingeţi
ușor
ecranul pentru a
afișa
bara de
instrumente, apoi atingeţi
ușor
>
Utilizare ca
>
Fotografia persoanei de contact
.
2
Selectaţi o persoană de contact, apoi editaţi
fotografia
în funcţie de preferinţe.
3
Atingeţi
ușor
SALVARE
.
Pentru a utiliza o fotografie ca tapet de fundal
1
Când vizualizaţi o
fotografie,
atingeţi
ușor
ecranul pentru a
afișa
bara de
instrumente, apoi atingeţi
ușor
>
Utilizare ca
>
Tapet de fundal
.
2
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Pentru a roti o fotografie
1
Când vizualizaţi o
fotografie,
atingeţi
ușor
ecranul pentru a
afișa
bara de
instrumente, apoi atingeţi
ușor
.
2
Atingeţi
ușor
Rotire
, apoi selectaţi o opţiune.
Fotografia
se salvează în orientarea
nouă.
Pentru a şterge o fotografie sau un clip video
1
Când vizualizaţi o
fotografie,
atingeţi
ușor
ecranul pentru a
afișa
bara de
instrumente, apoi atingeţi
ușor
.
2
Atingeţi
ușor
ŞTERGEŢI
.
108
Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

Sponsored links