Blocare ecran - Sony G3221 Manual

Sponsored links

ActiveSync® (EAS) pe dispozitivul Xperia™, este posibil ca setările de securitate EAS să
limiteze tipul ecranului de blocare la un cod PIN sau la o parolă. Acest lucru se întâmplă
atunci când administratorul reţelei dvs.
specifică
un tip de ecran de blocare pentru toate
conturile EAS din motive de securitate ale companiei. Contactaţi administratorul reţelei
companiei sau organizaţiei dvs. pentru a
afla
ce politici de securitate a reţelei sunt
implementate pentru dispozitivele mobile.
Pentru mai multe setări privind
fiecare
tip de blocare a ecranului, atingeţi
ușor
lângă
Blocare ecran
.
Pentru a schimba tipul de blocare a ecranului
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
2
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
Setări
>
Ecran de blocare şi securitate
>
Blocare ecran
.
3
Alegeţi o opţiune
și
urmaţi instrucţiunile de pe dispozitiv.
Pentru a crea un traseu de blocare a ecranului
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
2
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
Setări
>
Ecran de blocare şi securitate
>
Blocare ecran
>
Model
.
3
Alegeţi o opţiune
și
urmaţi instrucţiunile de pe dispozitiv.
Dacă introduceţi un traseu de deblocare incorect de cinci ori la rând, trebuie să
așteptaţi
30 de
secunde înainte de-a încerca din nou.
Pentru a schimba traseul de blocare a ecranului
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
2
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
Setări
>
Ecran de blocare şi securitate
>
Blocare ecran
.
3
Trasaţi traseul de deblocare a ecranului.
4
Atingeţi
ușor
Model
, selectaţi o opţiune
și
urmaţi instrucţiunile de pe dispozitiv.
Pentru a crea un cod PIN de blocare a ecranului
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
2
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
Setări
>
Ecran de blocare şi securitate
>
Blocare ecran
>
PIN
.
3
Alegeţi o opţiune. Introduceţi un cod PIN numeric, apoi atingeţi
ușor
CONTINUARE
.
4
Introduceţi din nou codul PIN
și
confirmaţi-l,
apoi atingeţi din nou
OK
.
Pentru a crea o parolă de blocare a ecranului
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
2
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
Setări
>
Ecran de blocare şi securitate
>
Blocare ecran
>
Parolă
.
3
Alegeţi o opţiune
și
urmaţi instrucţiunile de pe dispozitiv.
Pentru a activa funcţia de deblocare prin deplasarea degetului pe ecran
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
2
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
Setări
>
Ecran de blocare şi securitate
>
Blocare ecran
.
3
Trasaţi traseul de deblocare a ecranului sau introduceţi codul PIN sau parola, în
funcţie de tipul de blocare a ecranului care este activat.
4
Atingeţi
ușor
Deplasati degetul pe ecran
, apoi atingeţi
ușor
DA, SE ELIMINĂ
.
Resetarea unei funcţii de blocare a ecranului pe care aţi uitat-o
Dacă aţi uitat codul PIN, parola sau traseul de blocare a ecranului, l-aţi putea reseta
folosind serviciul Protecţie asigurată de my Xperia. Nu se pierde conţinut de pe dispozitiv
când efectuaţi resetarea unei funcţii de blocare a ecranului utilizând acest serviciu.
11
Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

Sponsored links