fotografiile - Sony G3221 Manual

Sponsored links

Pentru a anula ascunderea unei fotografii sau a unui clip video
1
În Album, atingeţi
ușor
, apoi atingeţi
ușor
Ascunse
.
2
Atingeţi
ușor
o
fotografie
sau un clip video pentru care doriţi să anulaţi
ascunderea.
3
Atingeţi
ușor
ecranul pentru a
afișa
barele de instrumente, apoi atingeţi
ușor
.
4
Atingeţi
ușor
Nu se ascunde
.
Vizualizarea
fotografiile
pe o hartă
Adăugarea de informaţii despre locaţii la
fotografii
este denumită
și
geoetichetare. Puteţi
să vizualizaţi
și
să etichetaţi
fotografiile
pe o hartă, arătându-le prietenilor
și
familiei locul în
care vă
aflaţi
atunci când aţi făcut o anumită
fotografie.
Pentru informaţii suplimentare,
consultaţi
Salvarea locaţiei
geografice
a unui
fotografii
la pagina 99.
1
Vizualizaţi
fotografii
geoetichetate în vizualizarea Glob
2
Căutaţi o locaţie pe hartă
3
Vizualizaţi opţiunile de meniu
4
Atingeţi
ușor
de două ori pentru a mări. Apropiaţi degetele pentru a
micșora.
Trageţi pentru a vizualiza
diverse părţi ale hărţii
5
Un grup de
fotografii
sau clipuri video geoetichetate cu
aceeași
locaţie
6
Miniaturi ale grupului de
fotografii
sau clipuri video selectat. Atingeţi
ușor
un element pentru a-l vizualiza
pe tot ecranul
Pentru a adăuga sau edita geoeticheta unei fotografii
1
Când vizualizaţi o
fotografie,
atingeţi
ușor
ecranul pentru a
afișa
barele de
instrumente.
2
Atingeţi
ușor
, apoi atingeţi
ușor
Adăugare geoetichetă
sau
Editare
geoetichetă
pentru a deschide ecranul cu harta.
3
Atingeţi
ușor
harta pentru a seta locaţia pentru
fotografie.
4
Pentru a reiniţializa locaţia pentru
fotografie,
atingeţi
ușor
locaţia nouă pe hartă.
5
După ce terminaţi, atingeţi
ușor
OK
.
Dacă aţi pornit detectarea locaţiei
și
aţi activat geoetichetarea pe aparatul foto, puteţi să
etichetaţi direct
fotografiile
pentru vizualizare pe hartă într-o etapă ulterioară.
Pentru a vizualiza pe o hartă fotografii geoetichetate
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
2
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
Album
.
3
Atingeţi
ușor
, apoi atingeţi
ușor
Locuri
.
4
Atingeţi
ușor
o
fotografie
pe care doriţi să o vizualizaţi pe o hartă.
Dacă mai multe
fotografii
au fost realizate în
aceeași
locaţie, numai una din acestea apare pe
hartă. Numărul total al
fotografiilor
apare în colţul din dreapta sus, de exemplu,
. Pentru a
vizualiza toate
fotografiile
din grup, atingeţi
ușor
una dintre miniaturile din partea inferioară a
ecranului.
111
Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

Sponsored links