Pentru a vizualiza fotografii geoetichetate pe un glob - Sony G3221 Manual

Sponsored links

Pentru a vizualiza fotografii geoetichetate pe un glob
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
2
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
Album
.
3
Atingeţi
ușor
, apoi
Locuri
>
.
4
Atingeţi
ușor
o
fotografie
pe care doriţi să o vizualizaţi pe un glob.
Pentru a modifica geoeticheta unei fotografii
1
Când vizualizaţi o
fotografie
pe hartă în Album, atingeţi continuu
fotografia
până
când cadrul devine albastru, apoi atingeţi
ușor
locaţia dorită de pe hartă.
2
Atingeţi
ușor
OK
.
Pentru a modifica vizualizarea hărţii
Când vizualizaţi harta în Album, atingeţi
ușor
, apoi comutaţi între
Vizualizare clasică
și
Vizualizare din satelit
.
112
Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

Sponsored links