Utilizarea dispozitivului ca telecomandă - Sony G3221 Manual

Sponsored links

Clipurile video
Aplicaţia Video
Utilizaţi aplicaţia Video pentru a reda
filme
și
alt conţinut video salvat sau descărcat pe
dispozitiv. Aplicaţia mai are
și
funcţia de ghid al programelor TV cu opţiune de
afișare
detaliată a informaţiilor despre programe
și
a conţinutului asociat, inclusiv postările din
mediile sociale despre programele care vă interesează. Puteţi utiliza aplicaţia ca
telecomandă pe deplin funcţională cu dispozitivul compatibil din locuinţă. De asemenea,
puteţi să redaţi
filme
pe alte dispozitive conectate la
aceeași
reţea sau salvate în cloud.
Este posibil ca unele clipuri video să nu poată
redate în aplicaţia Video. Disponibilitatea
ghidului programelor TV
și
a telecomenzii variază în funcţie de piaţă
și
de dispozitivul conectat.
1
Atingeţi
ușor
pentru a deschide meniul ecranului principal al aplicaţiei Video
2
Vedeţi ghidul de programe
3
Reîmprospătaţi conţinutul
4
Telecomandă
5
Căutare conţinut
6
Comutaţi între vizualizarea conţinutului bibliotecii, programe populare sau programe transmise,
filme,
seriale TV
și
programe recomandate
7
Trageţi marginea din stânga a ecranului spre dreapta pentru a deschide meniul, răsfoi conţinutul
și
regla
setări
8
Atingeţi
ușor
un program pentru a obţine informaţii detaliate
și
conţinut asociat
Utilizarea dispozitivului ca telecomandă
Pentru a utiliza dispozitivul ca telecomandă pentru alt dispozitiv compatibil din reţeaua de
reședinţă,
mai întâi trebuie să împerecheaţi cele două dispozitive. Pentru a realiza acest
lucru, ambele dispozitive trebuie să
fie
conectate la
aceeași
reţea. Pentru informaţii
suplimentare despre dispozitivele compatibile, accesaţi
lista dispozitivelor compatibile
.
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
, apoi găsiţi
și
atingeţi
ușor
Video
.
2
Atingeţi
ușor
pentru a deschide meniul ecranului principal, apoi atingeţi
ușor
Adăugare dispozitiv
.
3
Selectaţi dispozitivul din locuinţă în listă.
4
Introduceţi numărul de înregistrare indicat pe dispozitivul din locuinţă
și
urmaţi
instrucţiunile pentru a termina împerecherea.
5
După împerecherea
reușită,
va apărea pictograma
pentru funcţia telecomenzii.
Acum puteţi să utilizaţi dispozitivul ca telecomandă complet funcţională pentru
dispozitivul din locuinţă.
113
Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

Sponsored links