fie - Sony G3221 Manual

Sponsored links

Pentru a conecta un accesoriu USB Type-C™ cu ajutorul unui conector USB Type-C
1
Atașaţi
conectorul USB Type-C al accesoriului USB Type-C la dispozitiv.
2
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
3
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
Setări
>
Conectare dispozitiv
>
Conectivitate USB
>
Detectare dispozitiv USB
.
Sony nu garantează că dispozitivul dvs. acceptă toate accesoriile USB Type-C cu conector
USB Type-C.
NFC
Utilizaţi tehnologia NFC (Near Field Communication - Comunicaţii în câmp apropiat)
pentru a partaja cu alte dispozitive date precum un clipuri video,
fotografii,
adrese de
pagini web,
fișiere
de muzică sau persoane de contact. De asemenea, puteţi utiliza
tehnologia NFC pentru a scana etichete care vă oferă mai multe informaţii despre un
produs sau serviciu, precum
și
etichete care activează anumite funcţii de pe dispozitiv.
Deoarece NFC este o tehnologie wireless cu o rază de acoperire maximă de un
centimetru, dispozitivele care partajează date trebuie să
fie
ţinute aproape unul de
celălalt. Pentru a putea utiliza tehnologia NFC, trebuie mai întâi să activaţi funcţia NFC, iar
ecranul dispozitivului trebuie să
fie
activ.
Zona de detectare NFC se
află
pe partea din spate a dispozitivului. Ţineţi dispozitivul dvs.
aproape de celălalt dispozitiv sau de un cititor NFC, astfel încât zonele de detectare NFC
să se atingă.
Caracteristica NFC poate să nu
fie
disponibilă în toate ţările sau regiunile. Utilizând anumite
aplicaţii, unele funcţii NFC pot
activate chiar dacă dispozitivul este oprit. Reţineţi că nu toate
dispozitivele acceptă această caracteristică.
Pentru a activa sau dezactiva funcţia NFC
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
2
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
Setări
>
Mai multe
.
3
Atingeţi
ușor
cursorul
NFC
.
Pentru a partaja o persoană de contact cu un alt dispozitiv utilizând funcţia NFC
1
Asiguraţi-vă că ambele dispozitive au funcţia NFC activată
și
că ambele ecrane
sunt active
și
deblocate.
2
Pentru a vizualiza persoanele de contact, mergeţi la
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
, apoi
.
3
Atingeţi
ușor
persoana de contact pe care doriţi să o partajaţi.
4
Ţineţi dispozitivul dvs.
și
dispozitivul receptor aproape unul de celălalt, astfel încât
zonele de detectare NFC ale celor două dispozitive să se atingă. Când
dispozitivele se conectează, apare o miniatură a persoanei de contact.
5
Atingeţi
ușor
miniatura pentru a începe transferul.
6
După
finalizarea
transferului, informaţiile despre persoana de contact sunt salvate
pe dispozitivului receptor
și
afișate
pe ecranul acestuia.
118
Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

Sponsored links