Scanarea etichetelor NFC - Sony G3221 Manual

Sponsored links

Pentru a partaja un fişier de muzică cu un alt dispozitiv utilizând funcţia NFC
1
Asiguraţi-vă că atât dispozitivul dvs., cât
și
dispozitivul receptor au funcţia NFC
activată
și
că ecranele ambelor dispozitive sunt active
și
deblocate.
2
Pentru a deschide aplicaţia Muzică, atingeţi
ușor
, apoi găsiţi
și
atingeţi
ușor
.
3
Selectaţi o categorie muzicală
și
răsfoiţi până la piesa pe care doriţi să o partajaţi.
4
Atingeţi
ușor
piesa pentru a o reda. Apoi puteţi să atingeţi
ușor
pentru a
întrerupe piesa. Transferul funcţionează dacă piesa este în curs de redare sau este
întreruptă.
5
Asiguraţi-vă că piesa este
afișată
pe tot ecranul.
6
Ţineţi dispozitivul dvs.
și
dispozitivul receptor aproape unul de celălalt, astfel încât
zonele de detectare NFC ale celor două dispozitive să se atingă. Când
dispozitivele se conectează, apare o miniatură a piesei.
7
Atingeţi
ușor
miniatura pentru a începe transferul.
8
După
finalizarea
transferului, informaţiile despre
fișierul
muzical sunt salvate pe
dispozitivului receptor.
9
Pentru a
afișa
fișierul
muzical, atingeţi
ușor
de două ori bara de stare pentru a
deschide panoul
Notificare,
apoi atingeţi
ușor
Transmitere terminată
.
Pentru a partaja o fotografie sau un clip video cu un alt dispozitiv utilizând funcţia NFC
1
Asiguraţi-vă că ambele dispozitive au funcţia NFC activată
și
că ambele ecrane
sunt active
și
deblocate.
2
Pentru a vizualiza
fotografii
și
clipuri video din dispozitiv, mergeţi la
Ecranul
principal
, atingeţi
ușor
, apoi găsiţi
și
atingeţi
ușor
Album
.
3
Atingeţi
ușor
fotografia
sau clipul video pe care doriţi să îl partajaţi.
4
Ţineţi dispozitivul dvs.
și
dispozitivul receptor aproape unul de celălalt, astfel încât
zonele de detectare NFC ale celor două dispozitive să se atingă. Când
dispozitivele se conectează, apare o miniatură a
fotografiei
sau a clipului video.
5
Atingeţi
ușor
miniatura pentru a începe transferul.
6
După
finalizarea
transferului, informaţiile despre
fotografie
sau clipul video sunt
salvate pe dispozitivului receptor.
Pentru a partaja o adresă Web cu un alt dispozitiv utilizând funcţia NFC
1
Asiguraţi-vă că ambele dispozitive au funcţia NFC activată
și
că ambele ecrane
sunt active
și
deblocate.
2
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
3
Pentru a deschide browserul web, găsiţi
și
atingeţi
ușor
.
4
Încărcaţi pagina web pe care doriţi să o partajaţi.
5
Ţineţi dispozitivul dvs.
și
dispozitivul receptor aproape unul de celălalt, astfel încât
zonele de detectare NFC ale celor două dispozitive să se atingă. Când
dispozitivele se conectează, apare o miniatură a paginii web.
6
Atingeţi
ușor
miniatura pentru a începe transferul.
7
După
finalizarea
transferului, pagina web este
afișată
pe ecranul dispozitivului
receptor.
Scanarea etichetelor NFC
Dispozitivul dvs. poate scana diverse tipuri de etichete NFC pentru a primi informaţii
suplimentare, cum ar
o adresă Web. De exemplu, acesta poate scana etichete
încorporate într-un poster, pe o reclamă pe panouri de
afișaj
sau lângă un produs dintr-
un magazin de vânzare cu amănuntul.
Pentru a scana o etichetă NFC
1
Asiguraţi-vă că dispozitivul are funcţia NFC activată
și
că ecranul este activ
și
deblocat.
2
Plasaţi dispozitivul peste etichetă astfel încât zona de detectare NFC să o atingă.
Dispozitivul dvs. scanează eticheta
și
afișează
conţinutul colectat. Atingeţi
conţinutul etichetei pentru a o deschide.
119
Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

Sponsored links