Aplicaţiile şi caracteristicile inteligente - Sony G3221 Manual

Sponsored links

Aplicaţiile şi caracteristicile inteligente
care vă economisesc timp
Google Search
și
Now
Utilizaţi aplicaţia Google pentru a căuta pe internet. Mai puteţi activa un
flux
pentru
actualizări regulate
de exemplu, puteţi obţine informaţii despre
trafic
înainte de a merge
la serviciu, puteţi găsi restaurante renumite din zona dvs., puteţi vedea scorul actual al
echipei preferate
și
altele. Aplicaţia poate
accesată atingând
ușor
în lista aplicaţiilor
sau puteţi rezerva un panou în ecranul principal al dispozitivului pentru a o accesa rapid
și
pentru a citi mai
ușor.
Pentru a activa sau dezactiva fluxul dvs.
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
2
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
Setări
>
Google
>
Căutare
>
Fluxul dvs.
.
3
Atingeţi
ușor
cursorul pentru a activa sau dezactiva
fluxul.
Pentru a rezerva un panou în ecranul principal pentru Google Search şi Google Now
1
Atingeţi continuu orice zonă din ecranul principal până când dispozitivul vibrează.
2
Atingeţi
ușor
, apoi cursorul
Google Now™
.
3
Acum puteţi deplasa degetul pe ecran spre panoul din marginea stângă din
ecranul principal pentru a accesa interfaţa Google Search
și
Google Now.
Dacă rezervaţi panoul din marginea din stânga pentru interfaţa Google Search
și
Google Now,
nu mai puteţi schimba panoul ecranului principal
și
nu mai puteţi adăuga alte panouri în
stânga. Puteţi rezerva numai panoul din marginea din stânga.
Utilizarea aplicaţiei News Suite
News Suite este o aplicaţie de
știri
care
îndeplinește
două roluri
și
prezintă un nou
concept, bazat pe două
file:
comutaţi între
fila
News, unde puteţi
afla
toate informaţii
recente generale,
și
fila
My Feeds, unde puteţi citi
știrile
cele mai relevante pentru
interesele dvs
.
Aplicaţia News Suite nu este disponibilă pe toate pieţele.
Pentru a deschide aplicaţia News Suite
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
2
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
.
Utilizarea dispozitivului ca portofel
Puteţi să utilizaţi dispozitivul pentru a plăti bunuri fără a deschide portofelul real
și
gestionaţi toate serviciile de plată într-un singur loc. Atunci când faceţi o plată, nu uitaţi să
activaţi funcţia NFC înainte de a atinge dispozitivul de un cititor de cartele. Pentru mai
multe informaţii despre funcţia NFC, consultaţi
NFC
la pagina 118.
Este posibil ca serviciile de plată prin dispozitive mobile să nu
fie
disponibile în toate regiunile.
Pentru a gestiona serviciile de plată
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
2
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
Setări
>
Mai multe
>
Atingeţi uşor şi plătiţi
. Apare o listă cu
serviciile de plată.
3
Gestionaţi serviciile de plată după cum doriţi, de exemplu, puteţi schimb serviciul
de plată implicit.
123
Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

Sponsored links