Pentru a afla mai multe despre Calendar - Sony G3221 Manual

Sponsored links

Ceas şi calendar
Calendarul
Utilizaţi aplicaţia Calendar pentru a gestiona programul. Dacă v-aţi conectat
și
aţi
sincronizat dispozitivul cu unul sau mai multe conturi online care includ calendare, de
exemplu, contul Google™, atunci în aplicaţia Calendar vor apărea
și
evenimentele din
calendarele aferente acestor conturi. Puteţi selecta calendarele pe care doriţi să le
integraţi în vizualizarea combinată a Calendarului.
Atunci când se apropie ora unei rezervări, dispozitivul redă un sunet de
notificare
care să
vă reamintească despre rezervare.
1
Accesaţi setările
și
selectaţi un tip de vizualizare
și
calendarele pe care doriţi să le vizualizaţi
2
Accesaţi o prezentare generală a lunii curente
3
Reveniţi la data curentă
4
Accesaţi alte opţiuni
5
Defilaţi
în sus sau în jos pentru a răsfoi calendarul
6
Adăugaţi o intrare în calendar
Pentru a afla mai multe despre Calendar
Atunci când aplicaţia Calendar este deschisă, atingeţi
ușor
, apoi găsiţi
și
atingeţi
ușor
Ajutor şi păreri
.
Ceasul
Puteţi să setaţi una sau mai multe alarme
și
să utilizaţi orice
fișier
de sunet salvat pe
dispozitiv drept semnal de alarmă. Alarma nu se activează dacă dispozitivul este oprit.
Formatul de oră pentru alarmă coincide cu cel selectat de dvs. pentru setările generale
de oră, de exemplu, formatul de 12 ore sau formatul de 24 de ore.
1
Accesaţi
fila
de alarme
2
Accesaţi
fila
de ceas universal
126
Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

Sponsored links