Setări de volum - Sony G3221 Manual

Sponsored links

3
Accesaţi
fila
de cronometru
4
Accesaţi
fila
de temporizator
5
Vizualizaţi opţiuni pentru
fila
curentă
6
Deschideţi setările pentru dată
și
oră
7
Activaţi sau dezactivaţi o alarmă
8
Adăugaţi o alarmă nouă
Pentru a seta o alarmă nouă
1
În ecranul principal, atingeţi
ușor
.
2
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
Ceas
.
3
Atingeţi
ușor
.
4
Atingeţi
ușor
Oră
și
selectaţi valoarea dorită.
5
Atingeţi
ușor
OK
.
6
Dacă doriţi, editaţi
și
alte setări pentru alarmă.
7
Atingeţi
ușor
SALVARE
.
Pentru a amâna o alarmă atunci când aceasta sună
Atingeţi
ușor
AMÂNARE
.
Pentru a dezactiva o alarmă atunci când aceasta sună
Trageţi
spre dreapta.
De asemenea, pentru a dezactiva o alarmă amânată, puteţi trage în jos bara de stare pentru a
deschide panoul de
notificări
și
apoi atingeţi
ușor
.
Pentru a edita o alarmă existentă
1
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
Ceas
, apoi atingeţi
ușor
alarma pe care doriţi să o editaţi.
2
Efectuaţi
modificările
dorite.
3
Atingeţi
ușor
SALVARE
.
Pentru a activa sau dezactiva o alarmă
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
Ceas
, apoi atingeţi
ușor
cursorul alarmei pe care doriţi să o
activaţi sau să o dezactivaţi.
Pentru a şterge o alarmă
1
Găsiţi
și
atingeţi
Ceas
, apoi atingeţi continuu alarma pe care doriţi să o
ștergeţi.
2
Atingeţi
ușor
Ştergere alarmă
, apoi atingeţi
ușor
DA
.
Pentru a seta sunetul unei alarme
1
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
Ceas
, apoi atingeţi
ușor
alarma pe care doriţi să o editaţi.
2
Atingeţi
ușor
Sunet alarmă
și
selectaţi o opţiune sau atingeţi
ușor
și
selectaţi un
fișier
de muzică.
3
Atingeţi
ușor
EFECTUAT
, apoi atingeţi
ușor
SALVARE
.
Pentru informaţii suplimentare privind reglarea nivelurilor de volum pentru alarme, consultaţi
Setări de volum
la pagina 57.
Pentru a regla nivelul volumului unei alarme
1
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
Ceas
, apoi atingeţi
ușor
alarma pe care doriţi să o editaţi.
2
Trageţi cursorul de volum de sub
Volum alarmă
în poziţia dorită.
3
Atingeţi
ușor
SALVARE
.
127
Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

Sponsored links