Pentru a seta o alarmă periodică - Sony G3221 Manual

Sponsored links

Pentru a seta o alarmă periodică
1
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
Ceas
, apoi atingeţi
ușor
alarma pe care doriţi să o editaţi.
2
Atingeţi
ușor
Repetare
.
3
Marcaţi casetele de selectare corespunzătoare zilelor relevante, apoi atingeţi
ușor
OK
.
4
Atingeţi
ușor
SALVARE
.
Pentru a activa funcţia de vibrare pentru o alarmă
1
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
Ceas
, apoi atingeţi
ușor
alarma pe care doriţi să o editaţi.
2
Atingeţi
ușor
cursorul
Vibrare
pentru a activa sau dezactiva funcţia.
3
Atingeţi
ușor
SALVARE
.
Pentru a seta comportamentul tastelor laterale
1
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
Ceas
, apoi selectaţi alarma pe care doriţi să o editaţi.
2
Atingeţi
ușor
Comport. taste laterale
, apoi selectaţi comportamentul dorit al
tastelor laterale atunci când le apăsaţi în timpul alarmei.
3
Atingeţi
ușor
SALVARE
.
128
Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

Sponsored links