Accesibilitate - Sony G3221 Manual

Sponsored links

Accesibilitate
Gest de mărire
Gestul de mărire vă permit să măriţi porţiuni ale ecranului atingând
ușor,
de trei ori
și
succesiv, zona ecranului tactil.
Pentru a activa sau a dezactiva gestul de mărire
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
2
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
Setări
>
Accesibilitate
>
Gest pentru mărire
.
3
Atingeţi
ușor
cursorul de sub
Gest pentru mărire
.
Pentru a mări o zonă şi pentru a o panorama pe tot ecranul
1
Asiguraţi-vă că este activată caracteristica
Gest pentru mărire
.
2
Pentru a mări temporar o zonă, atingeţi
ușor
de trei ori.
3
Mutaţi zona trăgând-o cu cel puţin două degete.
4
Pentru a
ieși
din modul de
mărire/micșorare,
atingeţi din nou zona de trei ori.
Cu anumite aplicaţii, mai aveţi posibilitatea să
măriţi/micșoraţi
prin apropierea degetelor într-o
zonă.
Dimensiune fonturi
Puteţi activa opţiunea
Dimensiune font
pentru a
crește
dimensiunea implicită a textului
afișat
pe dispozitiv.
Pentru a seta dimensiunea fonturilor
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
2
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
Setări
>
Accesibilitate
.
3
Atingeţi
ușor
Dimensiune font
, apoi setaţi dimensiunea dorită a fonturilor atingând
ușor
dimensiunea.
Dimensiunea
afișajului
Puteţi utiliza setarea
Dimensiunea afi
ș
ării
pentru a mări sau
micșora
toate elementele din
ecran, nu doar textul.
Pentru a seta dimensiunea afişajului
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
2
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
Setări
>
Accesibilitate
.
3
Atingeţi
ușor
Dimensiunea afi
ș
ării
, apoi setaţi dimensiunea dorită a
afișajului
atingând
ușor
dimensiunea.
Corecţie culori
Setarea Corecţie culori reglează modul de
afișare
a culorilor pe ecran pentru utilizatorii
care nu disting culorile sau le disting cu
dificultate.
Pentru a activa opţiunea Corecţie culori
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
2
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
Setări
>
Accesibilitate
>
Corec
ț
ia culorii
.
3
Atingeţi
ușor
cursorul de sub
Corec
ț
ia culorii
.
4
Atingeţi
ușor
Mod de corectare
, apoi selectaţi sensibilitatea adecvată a culorilor.
Momentan, Corecţie culori reprezintă o caracteristică experimentală
și
este posibil să afecteze
performanţele dispozitivului.
129
Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

Sponsored links