www.mpegla.com - Sony G3221 Manual

Sponsored links

Acest produs este protejat prin anumite drepturi de proprietate intelectuală ale Microsoft. Utilizarea sau distribuirea
unei astfel de tehnologii în afara acestui produs este interzisă în absenţa unei licenţe de la Microsoft.
Proprietarii conţinutului utilizează tehnologia de administrare a drepturilor digitale Windows Media (WMDRM) pentru
a proteja proprietatea intelectuală a acestuia, inclusiv drepturile de autor. Acest dispozitiv utilizează software
WMDRM pentru a accesa conţinut protejat prin WMDRM. Dacă software-ul WMDRM nu
reușește
să protejeze
conţinutul, proprietarii conţinutului pot solicita
firmei
Microsoft să revoce abilitatea software-ului de a utiliza WMDRM
pentru redarea sau copierea conţinutului protejat. Revocarea nu afectează conţinutul neprotejat. Când descărcaţi
licenţe pentru conţinut protejat, sunteţi de acord că Microsoft are permisiunea să includă o listă de revocare
împreună cu licenţele. Proprietarii conţinutului vă pot solicita să faceţi un upgrade WMDRM pentru a accesa
conţinutul lor. Dacă refuzaţi un upgrade, nu veţi avea posibilitatea să accesaţi un conţinut care necesită acel
upgrade.
Acest produs deţine licenţă pe baza licenţelor de portofoliu pentru patent de vizualizare MPEG-4
și
AVC pentru uz
personal
și
necomercial al unui consumator, în scop de (i) codare video în conformitate cu standardul de vizualizare
MPEG-4 („video MPEG-4”) sau standardul AVC („video AVC”)
și/sau
(ii) decodare video MPEG-4 sau AVC, video
care a fost codat de un consumator implicat într-o activitate personală
și
necomercială
și/sau
a fost obţinut de la un
furnizor video autorizat cu licenţă MPEG LA de a furniza video MPEG-4
și/sau
video AVC. Nu se acordă
și
nu se
transferă nicio licenţă în scopul altor utilizări. Informaţii suplimentare, inclusiv cele privitoare la utilizări de promovare,
de uz intern sau comerciale
și
de obţinere a licenţei, pot
obţinute de la MPEG LA, L.L.C. Consultaţi
www.mpegla.com
. Tehnologia de
decodificare
audio MPEG Layer-3 deţine licenţă de la Fraunhofer IIS
și
Thomson.
COMPANIA SONY MOBILE NU
ÎȘI
ASUMĂ RĂSPUNDEREA PENTRU NICIO PIERDERE,
ȘTERGERE
ȘI/SAU
SUPRASCRIERE A DATELOR SAU
FIȘIERELOR
PERSONALE STOCATE PE DISPOZITIVUL DVS. (INCLUZÂND,
DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA PERSOANE DE CONTACT, PIESE MUZICALE
ȘI
IMAGINI), CARE REZULTĂ ÎN URMA
ORICĂREI ACTUALIZĂRI A DISPOZITIVULUI DVS. PRIN ORICARE DINTRE METODELE DESCRISE ÎN ACEST
GHID AL UTILIZATORULUI SAU ÎN ACEASTĂ DOCUMENTAŢIE. COMPANIA SONY MOBILE SAU FURNIZORII SĂI
NU
ÎȘI
ASUMĂ ÎN NICIO SITUAŢIE RĂSPUNDEREA TOTALĂ FAŢĂ DE DVS. PENTRU NICIO DAUNĂ, PIERDERE
ȘI
CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ (CARE DERIVĂ DINTR-UN CONTRACT SAU PREJUDICIU, INCLUSIV, DAR
FĂRĂ A SE LIMITA LA NEGLIJENŢĂ SAU ALTCEVA) CARE
DEPĂȘEȘTE
VALOAREA PLĂTITĂ EFECTIV DE DVS.
PENTRU DISPOZITIV.
© 2017 Sony Mobile Communications Inc.
Toate drepturile rezervate.
135
Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

Sponsored links