Utilizarea locaţiilor particularizate - Sony G3221 Manual

Sponsored links

Pentru a adăuga locaţia domiciliului dvs.
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
2
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
Setări
>
Ecran de blocare şi securitate
>
Blocare
inteligentă
>
Locuri de încredere
>
Ecran principal
.
3
Pentru a introduce locaţia dorită, tastaţi adresa în bara de căutare. Dispozitivul
caută locaţia introdusă.
Pentru a edita locaţia domiciliului dvs.
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
2
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
Setări
>
Ecran de blocare şi securitate
>
Blocare
inteligentă
>
Locuri de încredere
.
3
Selectaţi locaţia domiciliului.
4
Atingeţi
ușor
Editare
.
5
În bara de căutare, introduceţi locaţia pe care doriţi să o utilizaţi ca locaţie de
domiciliu.
Dacă
și
alte locuinţe au
același
număr de stradă, puteţi adăuga locaţia efectivă a domiciliului
în cadrul complexului de clădiri sub formă de loc particularizat.
Pentru a elimina locaţia domiciliului dvs.
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
2
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
Setări
>
Ecran de blocare şi securitate
>
Blocare
inteligentă
>
Locuri de încredere
>
Ecran principal
.
3
Atingeţi
ușor
Editare
>
.
Utilizarea locaţiilor particularizate
Puteţi adăuga orice locaţie ca locaţie particularizată, de încredere, în care dispozitivul
poate rămâne deblocat.
Pentru a adăuga un loc particularizat
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
2
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
Setări
>
Ecran de blocare şi securitate
>
Blocare
inteligentă
>
Locuri de încredere
.
3
Atingeţi
ușor
Adăugare loc de încredere
.
4
Pentru a utiliza locaţia dvs. actuală drept loc particularizat, atingeţi
ușor
Selectaţi
această locaţie
.
5
Alternativ, pentru a introduce altă locaţie, atingeţi
ușor
și
tastaţi adresa.
Dispozitivul caută locaţia introdusă. Atingeţi
ușor
adresa sugerată pentru a o
utiliza.
6
Pentru a stabili locaţia cu mai multă precizie, atingeţi
ușor
săgeata de revenire de
lângă adresă, trageţi pioneza locaţiei în locaţia dorită, apoi atingeţi
ușor
Selectaţi
această locaţie
.
Pentru a edita un loc particularizat
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
2
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
Setări
>
Ecran de blocare şi securitate
>
Blocare
inteligentă
>
Locuri de încredere
.
3
Selectaţi locul pe care doriţi să îl editaţi.
4
Atingeţi
ușor
Editare adresă
.
5
Pentru a introduce altă locaţie, atingeţi
ușor
, apoi tastaţi adresa. Dispozitivul
caută locaţia introdusă. Pentru a utiliza adresa sugerată, atingeţi
ușor
adresa.
6
Pentru a stabili locaţia cu mai multă precizie, atingeţi
ușor
săgeata de revenire de
lângă adresă, trageţi pioneza locaţiei în locaţia dorită, apoi atingeţi
ușor
Selectaţi
această locaţie
.
15
Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

Sponsored links