Protejarea cartelei SIM - Sony G3221 Manual

Sponsored links

Pentru a elimina un loc particularizat
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
2
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
Setări
>
Ecran de blocare şi securitate
>
Blocare
inteligentă
>
Locuri de încredere
.
3
Selectaţi locul pe care doriţi să îl eliminaţi.
4
Atingeţi
ușor
Ştergere
.
Protejarea cartelei SIM
Puteţi să blocaţi
și
să deblocaţi
fiecare
cartelă SIM pe care o utilizaţi în dispozitiv cu un
cod PIN (Personal
Identification
Number - Număr personal de
identificare).
Dacă o cartelă
SIM este blocată, abonamentul asociat cartelei este protejat împotriva utilizării abuzive,
adică trebuie să introduceţi un cod PIN de
fiecare
dată când porniţi dispozitivul.
Dacă introduceţi incorect codul PIN de prea multe ori, cartela SIM se va bloca. Atunci
trebuie să introduceţi codul PUK (Personal Unblocking Key - Cheie personală de
deblocare)
și
un cod PIN nou. Codurile PIN
și
PUK sunt furnizate de operatorul de reţea.
Pentru a configura sau elimina o metodă de blocare a cartelei SIM
1
În ecranul principal, atingeţi
ușor
.
2
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
Setări
>
Ecran de blocare şi securitate
>
Configurare
blocare cartelă SIM
.
3
Atingeţi
ușor
cursorul
Blocare cartelă SIM
pentru a activa sau dezactiva blocarea
cartelei SIM.
4
Introduceţi codul PIN al cartelei SIM
și
atingeţi
ușor
OK
. Blocarea cartelei SIM este
acum activă, iar dvs. vi se va solicita să introduceţi acest cod PIN de
fiecare
dată
când reporniţi dispozitivul.
Pentru a schimba codul PIN al cartelei SIM
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
2
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
Setări
>
Ecran de blocare şi securitate
>
Configurare
blocare cartelă SIM
.
3
Atingeţi
ușor
Schimbare PIN SIM
.
4
Introduceţi codul PIN vechi al cartelei SIM
și
atingeți ușor
OK
.
5
Introduceţi noul cod PIN al cartelei SIM
și
atingeți ușor
OK
.
6
Reintroduceţi noul cod PIN al cartelei SIM
și
atingeţi
ușor
OK
.
Pentru a debloca o cartelă SIM blocată utilizând codul PUK
1
Introduceţi codul PUK
și
atingeţi
ușor
.
2
Introduceţi codul PIN nou
și
atingeţi
ușor
.
3
Reintroduceţi codul PIN nou
și
atingeţi
ușor
.
Dacă introduceţi un cod PUK incorect de prea multe ori, trebuie să contactaţi operatorul de
reţea pentru a obţine o cartelă SIM nouă.
Găsirea numărului de
identificare
a dispozitivului
Dispozitivul are un număr de
identificare
unic. Acest număr se mai
numește
IMEI
(International Mobile Equipment Identity). Este recomandabil să păstraţi o copie a acestui
număr. Poate
necesar, de exemplu, atunci când accesaţi serviciul de asistenţă Xperia™
Care pentru a înregistra dispozitivul. De asemenea, dacă dispozitivul vă este furat, unii
operatori de reţea pot utiliza acest număr pentru a împiedica dispozitivul să acceseze
reţeaua din ţara sau regiunea dvs.
16
Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

Sponsored links