Apropierea şi depărtarea a două degete - Sony G3221 Manual

Sponsored links

Apropierea şi depărtarea a două degete
Măriţi sau
micșoraţi
paginile Web,
fotografiile
și
hărţile sau apropiaţi sau depărtaţi atunci
când realizaţi
fotografii
și
clipuri video.
Deplasarea degetului pe ecran şi derularea
Derulaţi în sus sau în jos într-o listă.
Deplasaţi degetul pe ecran la stânga sau la dreapta, de exemplu, între panourile
ecranului principal.
Deplasaţi degetul pe ecran la stânga sau la dreapta pentru a
afișa
mai multe opţiuni.
Atingerea scurtă
Defilaţi
rapid într-o listă sau o pagină Web, de exemplu. Puteţi opri
mișcarea
de
defilare
atingând scurt ecranul.
20
Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

Sponsored links