Panourile ecranului principal - Sony G3221 Manual

Sponsored links

Pentru a răsfoi ecranul Pornire
Panourile ecranului principal
Puteţi să adăugaţi panouri noi la ecranul principal (maximum douăzeci de panouri)
și
ștergeţi
panouri. De asemenea, puteţi seta panoul pe care doriţi să îl utilizaţi ca panou
principal al ecranului principal.
Pentru a seta un panou drept panou principal pe ecranul principal
1
Atingeţi continuu orice zonă din ecranul principal până când dispozitivul vibrează.
2
Atingeţi scurt spre stânga sau spre dreapta pentru a răsfoi până la panoul pe care
doriţi să îl setaţi drept panou principal în ecranul principal, apoi atingeţi
ușor
.
Dacă aţi activat Google Search
și
Google Now, pentru acest serviciu este rezervat panoul din
marginea din stânga, iar ecranul principal nu poate
schimbat. Pentru informaţii suplimentare,
consultaţi
Google Search
și
Now
la pagina 123.
Pentru a adăuga un panou la ecranul principal
1
Atingeţi continuu orice zonă din ecranul principal până când dispozitivul vibrează.
2
Pentru a răsfoi panourile, atingeţi scurt până la capăt spre dreapta sau spre
stânga, apoi atingeţi
ușor
.
Dacă aţi activat Google Search
și
Google Now, pentru acest serviciu este rezervat panoul din
marginea din stânga
și
nu mai puteţi adăuga alte panouri în stânga. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi
Google Search
și
Now
la pagina 123.
Pentru a şterge un panou din ecranul principal
1
Atingeţi continuu orice zonă din ecranul principal până când dispozitivul vibrează.
2
Atingeţi scurt la stânga sau la dreapta pentru a răsfoi până la panoul pe care doriţi
să îl
ștergeţi,
apoi atingeţi
ușor
în colţul din dreapta-sus al panoului.
22
Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

Sponsored links