Setările ecranului principal - Sony G3221 Manual

Sponsored links

Setările ecranului principal
Pentru a dezactiva sau dezinstala o aplicaţie din ecranul principal
Dezactivarea unei aplicaţii preinstalate presupune
ștergerea
tuturor datelor acesteia, dar
aplicaţia poate
activată din nou din
Setări
>
Aplicaţii
. Numai aplicaţiile descărcate pot
dezinstalate complet.
1
Atingeţi continuu orice zonă din ecranul principal până când dispozitivul vibrează.
2
Atingeţi scurt la stânga sau la dreapta pentru a răsfoi panourile. Toate aplicaţiile
care pot
dezactivate sau dezinstalate sunt indicate prin
.
3
Atingeţi
ușor
aplicaţia relevantă, apoi atingeţi
ușor
DEZACTIVARE
dacă aplicaţia
a fost preinstalată pe dispozitiv sau
OK
dacă aplicaţia a fost descărcată
și
doriţi să
o dezinstalaţi.
Pentru a regla dimensiunea pictogramelor din ecranul principal
1
Atingeţi continuu orice zonă din ecranul de pornire până când dispozitivul
vibrează, apoi atingeţi
ușor
.
2
Atingeţi
ușor
Dimensiune pictograme
, apoi selectaţi o opţiune.
Ecranul Aplicaţii
Ecranul Aplicaţii, pe care îl deschideţi în ecranul principal, conţine aplicaţiile preinstalate
pe dispozitiv din fabrică, precum
și
aplicaţiile descărcate de dvs.
Pentru a vizualiza toate aplicaţiile în ecranul Aplicaţii
1
În ecranul principal, atingeţi
ușor
.
2
Deplasaţi degetul la stânga sau la dreapta în ecranul Aplicaţie.
Pentru a activa sau dezactiva aplicaţiile recomandate listate
Prima dată când accesaţi ecranul aplicaţiilor, aveţi opţiunea de activare sau dezactivare a
aplicaţiilor recomandate listate. De asemenea, puteţi activa sau dezactiva această
caracteristică urmând
pașii
de mai jos:
1
Atingeţi continuu orice zonă din ecranul principal până când dispozitivul vibrează,
apoi atingeţi
ușor
.
2
Atingeţi
ușor
cursorul aplicaţiilor recomandate
Pentru a deschide o aplicaţie în ecranul Aplicaţii
Atunci când ecranul Aplicaţii este deschis, deplasaţi degetul la stânga sau dreapta
pentru a găsi aplicaţia
și
apoi atingeţi aplicaţia.
Pentru a căuta o aplicaţie din ecranul cu aplicaţii
1
Atunci când ecranul cu aplicaţii este deschis, atingeţi
ușor
Căutare aplicaţii
sau
deplasaţi degetul pe ecran în jos în ecranul aplicaţiilor sau în ecranul principal.
2
Introduceţi numele aplicaţiei pe care doriţi să o căutaţi.
23
Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

Sponsored links