Navigarea între aplicaţii - Sony G3221 Manual

Sponsored links

Pentru a aranja aplicaţiile în ecranul Aplicaţii
1
Atunci când ecranul cu aplicaţii este deschis, atingeţi
ușor
.
2
Atingeţi
ușor
Sortare aplicaţii
, apoi selectaţi o opţiune.
Pentru a adăuga în ecranul principal o comandă rapidă pentru o aplicaţie
1
În ecranul cu aplicaţii, atingeţi continuu pictograma unei aplicaţii până când
dispozitivul începe să vibreze, apoi trageţi pictograma spre partea superioară a
ecranului. Se deschide ecranul principal.
2
Trageţi pictograma în locaţia dorită de pe ecranul principal, apoi eliberaţi-o.
Pentru a muta o aplicaţie în ecranul cu aplicaţii
1
Atunci când ecranul cu aplicaţii este deschis, atingeţi
ușor
.
2
Asiguraţi-vă că s-a selectat
Ordine proprie
în
Sortare aplicaţii
.
3
Atingeţi continuu aplicaţia până când dispozitivul vibrează, apoi trageţi-l în locaţia
nouă.
Pentru a dezactiva sau dezinstala o aplicaţie din ecranul cu aplicaţii
Dezactivarea unei aplicaţii preinstalate presupune
ștergerea
tuturor datelor acesteia, dar
aplicaţia poate
activată din nou din
Setări
>
Aplicaţii
. Numai aplicaţiile descărcate pot
dezinstalate complet.
1
Atingeţi continuu orice zonă de pe ecranul cu aplicaţii până când dispozitivul
vibrează. Toate aplicaţiile care pot
dezactivate sau dezinstalate sunt indicate prin
.
2
Atingeţi
ușor
aplicaţia relevantă, apoi atingeţi
ușor
DEZACTIVARE
dacă aplicaţia
a fost preinstalată pe dispozitiv sau
OK
dacă aplicaţia a fost descărcată
și
doriţi să
o dezinstalaţi.
Navigarea între aplicaţii
Puteţi naviga între aplicaţii utilizând tastele de navigare
și
fereastra de aplicaţii utilizate
recent, care vă permite să comutaţi cu
ușurinţă
între toate aplicaţiile utilizate recent.
Tastele de navigare sunt tasta de revenire, tasta ecranului principal
și
tasta aplicaţiilor
recente. Mai puteţi avea deschise simultan două aplicaţii pe ecran utilizând modul de
divizare a ecranului, dacă aplicaţia acceptă funcţia cu mai multe ferestre. Unele aplicaţii
se închid atunci când apăsaţi pe tasta ecranului principal
pentru
ieșire,
în timp ce altele
sunt întrerupte sau se pot rula în continuare în fundal. Dacă funcţionarea unei aplicaţii
este întreruptă sau dacă aceasta se execută în fundal, puteţi continua de unde aţi rămas
la următoarea deschidere a aplicaţiei.
1
Golire toate – Închideţi toate aplicaţiile utilizate recent
2
Fereastra aplicaţiilor utilizate recent – deschideţi o aplicaţie utilizată recent
3
Tasta aplicaţiilor recente – deschideţi fereastra aplicaţiilor utilizate recent
și
bara de preferinţe
24
Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

Sponsored links