Nu la toate aplicaţiile este disponibil un meniu. - Sony G3221 Manual

Sponsored links

4
Tasta ecranului principal –
ieșiţi
dintr-o aplicaţie
și
reveniţi la ecranul principal
5
Tasta de revenire – reveniţi la ecranul anterior dintr-o aplicaţie sau închideţi aplicaţia
Pentru a deschide fereastra cu aplicaţiile utilizate recent
Apăsaţi pe
.
Pentru a comuta rapid între aplicaţiile utilizate recent
Apăsaţi rapid, de două ori, pe
.
Pentru a închide toate aplicaţiile utilizate recent
Atingeţi
ușor
și
apoi atingeţi
ușor
GOLIRE TOATE
.
Pentru a deschide un meniu dintr-o aplicaţie
În timpul utilizării aplicaţiei, atingeţi
ușor
.
Nu la toate aplicaţiile este disponibil un meniu.
Modul Ecran divizat
Modul Ecran divizat vă permite să vizualizaţi simultan două aplicaţii, de exemplu, dacă
doriţi să vizualizaţi simultan cutia
poștală
de primire a mesajelor de e-mail
și
un browser
web.
1
Aplicaţia 1 în fereastra de sus
2
Marginea ecranului divizat – trageţi pentru a redimensiona ferestrele
3
Aplicaţia 2 în fereastra de jos
4
Tasta ecranului divizat – selectaţi o aplicaţie utilizată recent
5
Tasta ecranului principal – reveniţi la ecranul principal
6
Tasta de revenire – reveniţi la ecranul anterior dintr-o aplicaţie sau închideţi aplicaţia
Modul ecranului divizat nu este acceptat de toate aplicaţiile.
Pentru a utiliza modul Ecran divizat
1
Asiguraţi-vă că cele două aplicaţii pe care doriţi să le utilizaţi în modul ecranului
divizat sunt deschise
și
rulează în fundal.
2
Atingeţi
ușor
, apoi glisaţi
și
fixaţi
aplicaţia dorită în partea de sus a ecranului.
3
În partea de jos a ecranului, atingeţi
ușor
a doua aplicaţie dorită.
4
În orientarea tip portret, glisaţi bara neagră din centru în sus sau în jos pentru a
redimensiona ferestrele.
5
Pentru a
ieși
din modul ecranului divizat, atingeţi continuu
.
Operaţiuni cu o singură mână
Puteţi activa modul de funcţionare cu o singură mână pentru a utiliza dispozitivul cu o
singură mână.
25
Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

Sponsored links