GOLIRE TOATE - Sony G3221 Manual

Sponsored links

Pentru a deschide sau a închide panoul de notificări
1
Pentru a deschide panoul de
notificări,
trageţi în jos bara de stare sau atingeţi-o
ușor
de două ori.
2
Pentru a închide panoul
Notificare,
trageţi sau atingeţi scurt panoul în sus.
După deschidere panoului
Notificare,
puteţi accesa panoul Setări rapide trăgând din nou, în
jos, bara de stare.
Pentru a acţiona în cazul unei notificări din panoul de notificări
Atingeţi
notificarea.
Puteţi răspunde direct mesajelor de discuţii sau e-mail în panoul
Notificare.
Pentru a respinge o notificare din panoul de notificări
Deplasaţi cu degetul
notificarea
pe ecran spre stânga sau spre dreapta.
Nu pot
respinse toate
notificările.
Pentru a
modifica
setările
notificărilor,
trageţi încet
notificarea
spre stânga sau spre dreapta,
apoi atingeţi
ușor
.
Pentru a extinde o notificare în panoul de notificări
Trageţi
notificarea
în jos pentru a extinde vizualizarea mai multor informaţii despre
notificare
fără a deschide aplicaţia.
Nu se pot extinde toate
notificările.
Pentru a goli toate notificările din panoul de notificări
Atingeţi
ușor
GOLIRE TOATE
.
Pentru a acţiona în cazul unei notificări din ecranul de blocare
Atingeţi
ușor
notificarea
de două ori.
Pentru a respinge o notificare din ecranul de blocare
Deplasaţi cu degetul
notificarea
pe ecran spre stânga sau spre dreapta.
Pentru a extinde o notificare în ecranul de blocare
Trageţi
notificarea
în jos.
Nu se pot extinde toate
notificările.
29
Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

Sponsored links