Modul STAMINA - Sony G3221 Manual

Sponsored links

Micșoraţi
nivelul de luminozitate a ecranului, consultaţi secţiunea
Setările pentru
ecran
la pagina 59.
Dezactivaţi caracteristicile Bluetooth®, Wi-Fi
și
serviciile de localizare când nu aveţi
nevoie de acestea.
Opriţi dispozitivul sau utilizaţi modul pentru avion dacă vă
aflaţi
într-o zonă cu
semnal slab sau fără acoperire de reţea. În caz contrar, dispozitivul va scana în
mod repetat după reţelele disponibile, iar acest lucru consumă energie.
Când vă
aflaţi
în străinătate, utilizaţi o reţea Wi-Fi în locul roamingului. Roamingul
face scanarea pentru descoperirea reţelei de
reședinţă,
iar acest lucru duce la
solicitarea suplimentară a bateriei, deoarece dispozitivul trebuie să transmită cu o
putere de
ieșire
mai mare; consultaţi secţiunea
Wi-Fi
la pagina 48.
Schimbaţi setările de sincronizare pentru e-mail, calendar
și
persoanele de
contact; consultaţi secţiunea
Sincronizarea cu conturile online
la pagina 55.
Verificaţi
aplicaţiile care consumă mult din energia bateriei
și
vedeţi sfaturile privind
economisirea oferite pe dispozitiv pentru aceste aplicaţii.
Schimbaţi nivelul
notificărilor
pentru aplicaţii; consultaţi secţiunea
Notificări
la
pagina 28.
Dezactivaţi permisiunea de partajare a locaţiei pentru aplicaţii; consultaţi
Setări
pentru aplicaţii
la pagina 60.
Dezinstalaţi aplicaţiile pe care nu le utilizaţi; consultaţi secţiunea
Ecranul Aplicaţii
la pagina 23.
Utilizaţi un dispozitiv Mâini libere original Sony pentru a asculta muzică.
Dispozitivele Mâini libere consumă mai puţină energie a bateriei decât difuzoarele
de putere ale dispozitivului.
Reporniţi dispozitivul din când în când.
Pentru a excepta aplicaţii de la caracteristicile de economisire a energiei
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
2
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
Setări
>
Baterie
.
3
Atingeţi
și
selectaţi
Optimizarea bateriei
. Veţi vedea o listă de aplicaţii care nu
sunt optimizate.
4
Pentru a adăuga sau a elimina aplicaţii din această listă, atingeţi
ușor
APLICAŢII
>
și
bifaţi sau debifaţi o aplicaţie din listă pentru a-i edita setările de optimizare.
5
Lista de aplicaţii care nu sunt optimizate se va actualiza în funcţie de setările dvs.
Nu puteţi exclude aplicaţii de la optimizare prin modul Ultra STAMINA.
De asemenea, puteţi
configura
Optimizarea bateriei
din
Setări
>
Aplicaţii
>
>
Acces special
.
Modul STAMINA
În funcţie de nivelul modului STAMINA, diverse caracteristici vor
restricţionate sau
dezactivate pentru a reduce consumul bateriei. Acestea includ asigurarea performanţei,
animaţiile
și
luminozitatea ecranului, îmbunătăţirea imaginii, sincronizarea în fundal a
datelor aplicaţiilor, vibraţiile (exceptând apelurile sosite), redarea în
flux
și
sistemul GPS
(când ecranul este dezactivat). În bara de stare apare
.
Dacă partajaţi un dispozitiv cu mai mulţi utilizatori, pentru a activa sau dezactiva modul
STAMINA este posibil să
fie
necesar să vă conectaţi drept proprietar, adică, utilizatorul
principal.
Pentru a activa sau dezactiva modul STAMINA
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
2
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
Setări
>
Baterie
.
3
Atingeţi
ușor
Mod STAMINA
și
cursorul pentru a activa sau dezactiva funcţia.
Când este activat modul STAMINA, puteţi selecta opţiuni suplimentare, de
exemplu, puteţi regla procentajul pornirii automate în funcţie de preferinţele dvs.
Puteţi exclude aplicaţii de la optimizarea efectuată de modul STAMINA în meniul de optimizare
a bateriei.
37
Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

Sponsored links