Actualizarea dispozitivului - Sony G3221 Manual

Sponsored links

Modul Ultra STAMINA
Durata bateriei este mult prelungită, dar aplicaţiile disponibile sunt limitate, iar datele de
telefonie mobilă
și
conexiunea Wi-Fi sunt dezactivate. Apelarea
și
SMS-urile sunt
disponibile în continuare. Ecranul principal este schimbat
și
în bara de stare apare
.
Dacă partajaţi un dispozitiv cu mai mulţi utilizatori, pentru a activa sau dezactiva modul Ultra
STAMINA este posibil să
fie
necesar să vă conectaţi drept proprietar, adică, utilizatorul
principal.
Pentru a activa modul Ultra STAMINA
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
2
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
Setări
>
Baterie
.
3
Atingeţi
ușor
Modul Ultra STAMINA
, apoi atingeţi
ușor
Activare
.
4
Confirmaţi
pentru activare.
Nu puteţi exclude aplicaţii de la optimizare prin modul Ultra STAMINA.
Pentru a dezactiva modul Ultra STAMINA
1
Trageţi în jos bara de stare pentru a accesa panoul
Notificare.
2
Atingeţi
ușor
Dezactivaţi modul Ultra STAMINA
.
3
Atingeţi
ușor
OK
.
Dezactivarea modului Ultra STAMINA va duce la repornirea dispozitivului.
Actualizarea dispozitivului
Ar trebui să actualizaţi software-ul de pe dispozitiv pentru a obţine cele mai recente
funcţionalităţi, îmbunătăţiri
și
remedieri ale erorilor pentru a asigura performanţe optime.
Dacă o actualizare de software este disponibilă, în bara de stare apare
. De asemenea,
puteţi
verifica
manual existenţa unor actualizări noi sau puteţi programa o actualizare.
Cea mai simplă cale de a instala actualizarea de software este în mod wireless de pe
dispozitiv. Cu toate acestea, unele actualizări nu sunt disponibile pentru descărcare în
modul wireless. Apoi trebuie să utilizaţi software-ul Xperia™ Companion pe un PC sau
pe un computer Apple
®
Mac
®
pentru a actualiza dispozitivul.
Înainte de a actualiza dispozitivul, ţineţi cont de următoarele:
Asiguraţi-vă că aveţi capacitate de stocare
suficientă
înainte de a încerca să faceţi
actualizarea.
Dacă utilizaţi un dispozitiv împreună cu mai mulţi utilizatori, pentru a actualiza dispozitivul
trebuie să vă conectaţi drept proprietar, adică, utilizatorul principal.
Actualizările sistemului
și
aplicaţiilor pot prezenta în mod diferit caracteristicile pe
dispozitivul dvs. faţă de cele descrise în acest ghid al utilizatorului. Este posibil ca
versiunea de Android™ să nu
fie
afectată după o actualizare.
Pentru informaţii suplimentare despre actualizările de software, mergeţi la
http://
support.sonymobile.com/software/
.
Pentru a căuta software nou
1
Dacă utilizaţi un dispozitiv cu mai mulţi utilizatori, asiguraţi-vă că sunteţi conectat
drept proprietar.
2
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
3
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
Setări
>
Despre telefon
>
Actualizare software
.
Dacă nu este disponibil software nou, este posibil să nu aveţi
suficientă
memorie liberă pe
dispozitiv. Dacă dispozitivul dvs. Xperia™ are o memorie internă liberă disponibilă de sub 500
MB, nu primiţi niciun fel de informaţii despre software-ul nou. În acest caz, primiţi o avertizare
în panoul de
notificări:
„Spaţiul de stocare este
insuficient.
Este posibil ca unele funcţii de
sistem să nu funcţioneze.” Dacă primiţi această
notificare,
trebuie să eliberaţi memorie internă
pentru a putea primi
notificări
cu privire la disponibilitatea software-ului nou.
38
Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

Sponsored links