Actualizarea dispozitivului în mod fără fir - Sony G3221 Manual

Sponsored links

Actualizarea dispozitivului în mod fără fir
Utilizaţi aplicaţia Actualizare software pentru a actualiza software-ul dispozitivului în mod
fără
fir.
Actualizările pe care le puteţi descărca printr-o reţea de telefonie mobilă depind
de operatorul dvs. Vă recomandăm să utilizaţi reţeaua Wi-Fi în locul unei reţele de
telefonie mobilă pentru a descărca software nou, pentru a pute evita costurile
traficului
de date.
Pentru a instala o actualizare de sistem
1
Dacă utilizaţi un dispozitiv în comun cu mai mulţi utilizatori, asiguraţi-vă că sunteţi
conectat drept proprietar.
2
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
3
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
Setări
>
Despre telefon
>
Actualizare software
.
4
Dacă este disponibilă o actualizare a sistemului, atingeţi
ușor
CONTINUARE
, apoi
INSTALARE ACUM
.
Pentru a programa o actualizare de sistem
1
Dacă utilizaţi un dispozitiv în comun cu mai mulţi utilizatori, asiguraţi-vă că sunteţi
conectat drept proprietar.
2
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
3
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
Setări
>
Despre telefon
>
Actualizare software
.
4
Dacă este disponibilă o actualizare a sistemului, atingeţi
ușor
CONTINUARE
, apoi
cursorul
Instalare planificată
.
5
Atingeţi
ușor
OK
>
Setare oră
.
6
Setaţi momentul dorit pentru actualizarea software-ului, apoi atingeţi
ușor
OK
.
7
Dispozitivul va
actualizat în mod automat la momentul setat.
Pentru a configura descărcarea automată a actualizărilor sistemului
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
2
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
Setări
>
Despre telefon
>
Actualizare software
.
3
Atingeţi
ușor
, apoi
Setări
>
Descărcare automată actualizări de sistem
.
4
Selectaţi o opţiune.
Pentru a activa sau dezactiva actualizările automate ale aplicaţiilor
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
2
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
Setări
>
Despre telefon
>
Actualizare software
.
3
Atingeţi
ușor
, apoi
Setări
>
Actualizare automată aplicaţii
.
4
Selectaţi opţiunea preferată.
Pentru a actualiza dispozitivul utilizând un computer
1
Conectaţi dispozitivul la computer utilizând un cablu USB Type-C™.
2
Asiguraţi-vă că ecranul dispozitivului este deblocat
și
că modul de conectare prin
USB de pe dispozitiv este setat la
Transfera
ț
i fi
ș
iere
.
3
Deschideţi Xperia™ Companion, dacă nu se lansează automat.
4
Verificaţi
accesul computerului la internet.
5
Pe computer
: Dacă se detectează o actualizare de software nouă, se
afișează
o
fereastră pop-up. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a efectua actualizările
de software corespunzătoare.
Dacă nu aveţi software-ul Xperia™ Companion instalat pe computerul relevant, conectaţi
dispozitivul la computer
și
urmaţi instrucţiunile de instalare de pe ecran. Asiguraţi-vă că utilizaţi
cablul USB Type-C livrat împreună cu dispozitivul
și
că acesta este conectat corect la
dispozitiv
și
la computer.
39
Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

Sponsored links