4 - Sony G3221 Manual

Sponsored links

Adăugarea informaţiilor medicale
și
a celor de contact în caz de
urgenţă
.............................................................................................
80
Preferinţe
..........................................................................................
81
Trimiterea informaţiilor despre o persoană de contact
........................
82
Evitarea intrărilor duble în aplicaţia Persoane de contact
....................
82
Mesagerie
și
discuţii
.....................................................................
83
Citirea
și
trimiterea mesajelor
.............................................................
83
Organizarea mesajelor
.......................................................................
84
Apelare din Mesagerie
.......................................................................
84
Setările pentru schimbul de mesaje
...................................................
85
Discuţii video
.....................................................................................
85
E-mail
...........................................................................................
86
Configurarea
serviciilor de email
........................................................
86
Trimiterea
și
primirea mesajelor de e-mail
..........................................
86
Organizarea mesajelor de email
.........................................................
87
Setările contului de email
...................................................................
88
Gmail™
.............................................................................................
89
Muzică
și
radio FM
.......................................................................
90
Transferarea muzicii pe dispozitiv
.......................................................
90
Ascultarea muzicii
.............................................................................
90
Meniul aplicaţiei Muzică
.....................................................................
92
Listele de redare
................................................................................
92
Partajarea muzicii
..............................................................................
93
Îmbunătăţirea redării sunetului
...........................................................
93
Ascultarea la radio
.............................................................................
94
Canale radio preferate
.......................................................................
95
Setări ale sunetului radioului
..............................................................
95
Aparat foto
...................................................................................
96
Fotografierea
și
înregistrarea de clipuri video
.....................................
96
Setări generale pentru aparatul foto
...................................................
97
Setările aparatului foto
.....................................................................
101
Setările camerei video
.....................................................................
104
Fotografii
și
clipuri video în Album
.............................................
106
Vizualizarea
fotografiilor
și
a clipurilor video
......................................
106
Meniul ecranului principal al aplicaţiei Album
....................................
107
Partajarea
și
gestionarea
fotografiilor
și
a clipurilor video
..................
108
Editarea
fotografiilor
cu aplicaţia Photo editor
..................................
109
Editarea clipurilor video cu aplicaţia Editor video
..............................
110
Ascunderea
fotografiilor
și
clipurilor video
........................................
110
Vizualizarea
fotografiile
pe o hartă
....................................................
111
Clipurile video
.............................................................................
113
Aplicaţia Video
................................................................................
113
4

Sponsored links