fișierelor - Sony G3221 Manual

Sponsored links

Pentru a transfera fişiere media pe cartela de memorie
1
Asiguraţi-vă că aveţi o cartelă de memorie inserată în dispozitiv.
2
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
3
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
Setări
>
Stocare şi memorie
>
Transfer de date
.
4
Marcaţi
fișierele
pe care doriţi să le transferaţi pe cartela de memorie.
5
Atingeţi
ușor
Transfer
.
Pentru a opri executarea aplicaţiilor şi a serviciilor
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
2
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
Setări
>
Aplicaţii
.
3
Selectaţi o aplicaţie sau un serviciu, apoi atingeţi
ușor
FORŢARE OPRIRE
>
OK
.
Pentru a formata cartela de memorie
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
2
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
Setări
>
Stocare şi memorie
.
3
Atingeţi
ușor
, apoi atingeţi
ușor
Avansat
>
Stocare
>
Cartelă SD
>
, apoi
atingeţi
ușor
Setări de stocare
>
Formata
ț
i
>
Ș
terge
ț
i
ș
i formata
ț
i
.
La formatare se
șterge
întreg conţinutul de pe cartela de memorie. Mai întâi, asiguraţi-vă ca aţi
făcut copii de rezervă pentru toate datele pe care doriţi să le salvaţi. Pentru a face o copie de
rezervă a conţinutului, acesta poate
copiat pe un computer. Pentru informaţii suplimentare,
consultaţi
Gestionarea
fișierelor
utilizând un computer
la pagina 40.
Ştergere inteligentă
Cu
Curăţitor inteligent
puteţi îmbunătăţi performanţa dispozitivului optimizând automat
spaţiul de stocare
și
memoria, în funcţie de frecvenţa cu care utilizaţi aplicaţia.
Pentru a activa sau dezactiva funcţia Ştergere inteligentă
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
2
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
Setări
>
Stocare şi memorie
.
3
Atingeţi
ușor
cursorul de lângă
Curăţitor inteligent
.
Mai puteţi
modifica,
șterge
sau copia manual
fișiere
dacă mergeţi la
Setări
>
Stocare şi
memorie
>
>
Avansat
>
Stocare
>
Explora
ț
i
Crearea unei copii de rezervă a conţinutului
și
restaurarea
acestuia
În general, nu ar trebui să salvaţi
fotografii,
clipuri video
și
alte conţinuturi personale
exclusiv în memoria internă a dispozitivului. Dacă dispozitivul este pierdut, furat sau
distrus, este posibil ca datele stocate în memoria internă să nu mai poată
recuperate.
Vă recomandăm să utilizaţi software-ul Xperia™ Companion pentru a efectua copii de
rezervă care vă salvează datele în siguranţă pe un dispozitiv extern. Această metodă se
recomandă mai ales dacă actualizaţi software-ul dispozitivului la o versiune de Android
mai nouă.
Aplicaţia Creare copie de rezervă
și
restaurare Xperia™ este recomandată pentru crearea
unei copii de rezervă a datelor înainte de restaurarea datelor din fabrică. Cu această
aplicaţie puteţi crea copii de rezervă ale datelor într-un cont online, pe o cartelă SD sau
pe un dispozitiv USB de stocare extern conectat la dispozitiv utilizând un adaptor gazdă
USB:
Cu aplicaţia Creare copie de rezervă
și
restaurare Google puteţi face copii de rezervă ale
datelor dvs. pe un server Google.
Crearea unei copii de rezervă a datelor pe un computer
Utilizaţi software-ul Xperia™ Companion pentru a face o copie de rezervă a datelor de pe
dispozitiv pe un PC sau pe un computer Apple
®
Mac
®
. Puteţi face copii de rezervă
pentru următoarelor tipuri de date:
42
Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

Sponsored links