44 - Sony G3221 Manual

Sponsored links

Pentru a configura funcţia de creare automată a copiei de rezervă
1
Dacă faceţi o copie de rezervă a conţinutului pe un dispozitiv USB de stocare,
asiguraţi-vă că acesta este conectat la dispozitivul dvs. printr-un adaptor gazdă
USB. Dacă faceţi copia de rezervă pe o cartelă SD, asiguraţi-vă că aceasta este
instalată corect în dispozitiv. Dacă faceţi o copie de rezervă a conţinutului dintr-un
cont online, asiguraţi-vă că v-aţi conectat la contul dvs. Google™.
2
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
3
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
Setări
>
Copie de rezervă şi reiniţializare
.
4
Sub
Copie de rezervă şi restaurare Xperia™
, atingeţi
ușor
Creare aut. copiei
rezervă
.
5
Pentru a activa funcţia copiere de rezervă automată, atingeţi
ușor
comutatorul de
pornire-oprire.
6
Selectaţi unde se salvează
fișierele
copiei de rezervă.
7
Dacă doriţi, selectaţi o frecvenţă de creare a copiei de rezervă, momentul în care
se creează copia de rezervă
și
datele
specifice
pentru care se creează copia de
rezervă. În caz contrar, copia de rezervă se
finalizează
conform setărilor implicite.
8
Pentru a salva setările, atingeţi
ușor
.
Pentru a face manual o copie de rezervă a conţinutului
1
Dacă faceţi o copie de rezervă a conţinutului pe un dispozitiv USB de stocare,
asiguraţi-vă că acesta este conectat la dispozitivul dvs. printr-un adaptor gazdă
USB. Dacă faceţi copia de rezervă pe o cartelă SD, asiguraţi-vă că aceasta este
introdusă corect în dispozitiv. Dacă faceţi o copie de rezervă a conţinutului dintr-un
cont online, asiguraţi-vă că v-aţi conectat la contul dvs. Google™.
2
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
3
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
Setări
>
Copie de rezervă şi reiniţializare
.
4
Sub
Copie de rezervă şi restaurare Xperia™
, atingeţi
ușor
Mai multe
.
5
Atingeţi
ușor
Cop. rezervă manuală
, apoi selectaţi o destinaţie a copiei de rezervă
și
datele pentru care doriţi să faceţi copia de rezervă.
6
Atingeţi
ușor
Copie de rezervă
.
7
După crearea copiei de rezervă a datelor, atingeţi
ușor
Terminare
.
Pentru a edita un fişier al copiei de rezervă
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
2
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
Setări
>
Copie de rezervă şi reiniţializare
.
3
Sub
Copie de rezervă şi restaurare Xperia™
, atingeţi
ușor
Mai multe
.
4
Atingeţi
ușor
Editare fişier de rezervă
, apoi selectaţi o sursă pentru copia de
rezervă
și
tipurile de date pe care doriţi să le
ștergeţi.
5
Atingeţi
ușor
Ştergere date
.
6
Atingeţi
ușor
OK
pentru a
confirma.
7
După
ștergerea
conţinutului, atingeţi
ușor
Terminare
.
Pentru a restaura o copie de rezervă a conţinutului
1
Dacă restauraţi conţinutul de pe un dispozitiv USB de stocare, asiguraţi-vă că
dispozitivul este conectat la dispozitiv utilizând cablul adaptor cu mufă de intrare
USB. Dacă restauraţi conţinutul de pe o cartelă SD, asiguraţi-vă că s-a inserat
corect cartela SD în dispozitiv. Dacă restauraţi conţinutul din serviciul Copiere de
rezervă
și
restaurare Xperia, asiguraţi-vă că v-aţi conectat la contul dvs. Google™.
2
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
3
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
Setări
>
Copie de rezervă şi reiniţializare
.
4
La
Copie de rezervă şi restaurare Xperia™
, atingeţi
ușor
Restaurare date
, apoi
selectaţi o sursă de restaurare
și
datele pe care doriţi să le restauraţi.
5
Atingeţi
ușor
Restaurare date
.
6
După restaurarea conţinutului, atingeţi
ușor
Terminare
.
Reţineţi că toate
modificările
datelor
și
setărilor după ce creaţi o copie de rezervă, cum ar
orice aplicaţie nouă instalată, vor
șterse
în timpul procedurii de restaurare.
44
Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

Sponsored links