45 - Sony G3221 Manual

Sponsored links

Crearea unei copii de rezervă a datelor cu aplicaţia Creare copie de
rezervă şi restaurare Google
Utilizând aplicaţia Creare copie de rezervă
și
restaurare Google puteţi face copii de
rezervă ale datelor dvs. pe un server Google. De asemenea, puteţi să activaţi funcţia de
restaurare automată pentru a restaura datele
și
setările unei aplicaţii atunci când o
restauraţi.
Cu această aplicaţie puteţi face copii de rezervă pentru următoarelor tipuri de date:
Aplicaţii
Marcaje
Reţele Wi-Fi
Alte setări
Pentru a face o copie de rezervă a datelor într-un cont Google™
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
2
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
Setări
>
Copie de rezervă şi reiniţializare
.
3
La
Copie de rezervă şi restaurare Google™
, atingeţi
ușor
Creaţi copii de rezervă
pentru datele dvs.
, apoi atingeţi
ușor
cursorul.
Pentru a activa sau dezactiva restaurarea automată la reinstalarea unei aplicaţii
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
2
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
Setări
>
Copie de rezervă şi reiniţializare
.
3
La
Copie de rezervă şi restaurare Google™
, atingeţi
ușor
cursorul
Restabilire
automată
.
45
Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

Sponsored links