www.sonymobile.com/support/ - Sony G3221 Manual

Sponsored links

Pentru a adăuga setările pentru Internet şi MMS
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
2
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
Setări
>
Mai multe
>
Reţele mobile
.
3
Atingeţi
ușor
Nume puncte de acces
>
.
4
Atingeţi
ușor
Nume
și
introduceţi numele dorit, apoi atingeţi
ușor
OK
.
5
Atingeţi
ușor
APN
și
introduceţi numele punctului de acces, apoi atingeţi
ușor
OK
.
6
Introduceţi toate celelalte informaţii solicitate. Dacă nu
știţi
care informaţii sunt
necesare, contactaţi operatorul de reţea pentru mai multe detalii.
7
Atunci când terminaţi, atingeţi
ușor
, apoi atingeţi
ușor
Salva
ț
i
.
Pentru a vizualiza setările descărcate pentru internet şi MMS
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
2
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
Setări
>
Mai multe
>
Reţele mobile
.
3
Atingeţi
ușor
Nume puncte de acces
.
4
Pentru a vizualiza mai multe detalii, atingeţi
ușor
oricare dintre elementele
disponibile.
Wi-Fi
Utilizaţi Wi-Fi pentru a naviga pe internet, pentru a descărca aplicaţii sau pentru a trimite
și
a primi mesaje de e-mail. După ce vă conectaţi la o reţea Wi-Fi, dispozitivul
memorează reţeaua respectivă
și
se conectează automat la ea următoarea dată când
intraţi în raza ei de acoperire.
Unele reţele Wi-Fi vă solicită să vă conectaţi la o pagină Web pentru a putea obţine
acces. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi administratorul reţelei Wi-Fi în cauză.
Reţelele Wi-Fi disponibile pot
publice sau securizate:
Reţelele publice sunt indicate prin
lângă numele reţelei Wi-Fi;
Reţelele securizate sunt indicate prin
lângă numele reţelei Wi-Fi.
Unele reţele Wi-Fi nu apar în lista de reţele disponibile, deoarece nu
își
transmit numele de
reţea (SSID). În cazul în care
cunoașteţi
numele unei reţele, îl puteţi adăuga manual la lista de
reţele Wi-Fi disponibile.
Pentru a activa sau a dezactiva funcţia Wi-Fi
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
2
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
Setări
>
Wi-Fi
.
3
Atingeţi
ușor
cursorul pentru a activa sau a dezactiva Wi-Fi.
Activarea funcţiei Wi-Fi poate dura câteva secunde.
Pentru a vă conecta la o reţea Wi-Fi
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
2
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
Setări
>
Wi-Fi
.
3
Atingeţi
ușor
cursorul pentru a activa Wi-Fi. Se
afișează
toate reţelele Wi-Fi
disponibile.
4
Atingeţi
ușor
o reţea Wi-Fi pentru a vă conecta la ea. Pentru reţelele securizate,
introduceţi parolele corespunzătoare. De îndată ce sunteţi conectaţi,
se
afișează
în bara de stare.
Pentru a căuta reţele disponibile noi, atingeţi
ușor
, apoi atingeţi
ușor
Reîmprospătare
. Dacă
nu
reușiţi
să vă conectaţi la o reţea Wi-Fi, consultaţi sfaturile relevante privind depanarea
dispozitivului dvs. la
www.sonymobile.com/support/
.
48
Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

Sponsored links