Partajarea conexiunii de date telefonie mobilă - Sony G3221 Manual

Sponsored links

Pentru a găsi adresa MAC a dispozitivului
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
2
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
Setări
>
Wi-Fi
.
3
Atingeţi
ușor
.
Adresă MAC
este
afișată
în listă.
WPS
WPS (Wi-Fi Protected Setup™) este un standard de reţea wireless ce vă ajută să stabiliţi
conexiuni de reţea wireless securizate. WPS vă permite să
configuraţi
cu
ușurinţă
criptarea Wi-Fi Protected Access® (WPA) pentru a vă securiza reţeaua. De asemenea,
puteţi adăuga dispozitive noi într-o reţea existentă fără a introduce parole lungi.
Utilizaţi una dintre aceste metode pentru a activa funcţia WPS:
metoda de la buton – apăsaţi pur
și
simplu un buton de pe un dispozitiv compatibil WPS,
de exemplu, un router;
metoda cu PIN – dispozitivul dvs. creează un PIN (Personal
Identification
Number -
Număr de
identificare
personală) aleatoriu, pe care îl introduceţi pe dispozitivul compatibil
WPS.
Pentru a vă conecta la o reţea Wi-Fi utilizând un buton WPS
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
2
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
Setări
>
Wi-Fi
.
3
Activaţi funcţia Wi-Fi dacă nu este deja activată.
4
Atingeţi
ușor
, apoi
Avansat
>
Buton WPS
, apoi apăsaţi pe butonul WPS de pe
dispozitivul compatibil WPS.
Pentru a vă conecta la o reţea Wi-Fi utilizând un cod PIN WPS
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
2
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
Setări
>
Wi-Fi
.
3
Activaţi funcţia Wi-Fi dacă nu este deja activată.
4
Atingeţi
ușor
>
Avansat
>
Introduceţi PIN WPS
.
5
Pe dispozitivul compatibil WPS introduceţi codul PIN care apare pe dispozitivul
dvs.
Partajarea conexiunii de date de telefonie mobilă
Puteţi partaja conexiunea de date de telefonie mobilă cu alte dispozitive în mai multe
moduri.
Tethering prin USB: partajaţi conexiunea de date de telefonie mobilă cu un singur
computer utilizând un cablu USB.
Hotspot Wi-Fi portabil: partajaţi simultan conexiunea de date de telefonie mobilă cu până
la 10 dispozitive, inclusiv dispozitive care acceptă tehnologia WPS.
Hotspot portabil cu o singură atingere: atingeţi dispozitivele pentru a începe partajarea
conexiunii de telefonie mobilă prin Wi-Fi.
Tethering prin Bluetooth®: partajaţi conexiunea de date de telefonie mobilă cu până la
patru dispozitive prin Bluetooth®.
Pentru a partaja conexiunea de date utilizând un cablu USB
1
Conectaţi dispozitivul la un computer utilizând cablul USB livrat împreună cu
acesta.
2
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
3
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
Setări
>
Mai multe
>
Tethering şi hotspot portabil
.
4
Atingeţi
ușor
cursorul
Conectare prin USB
, apoi atingeţi
ușor
OK
, dacă vi se
solicită. În bara de stare se
afișează
imediat după conectare.
5
Pentru a opri partajarea conexiunii dvs. de date, atingeţi
ușor
cursorul
Conectare
prin USB
sau deconectaţi cablul USB.
Nu puteţi partaja simultan conexiunea de date a dispozitivului
și
cartela SD printr-un cablu
USB.
50
Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

Sponsored links