Conexiune prin disp. mobil Bluetooth - Sony G3221 Manual

Sponsored links

Pentru a partaja conexiunea de date de telefonie mobilă cu un alt dispozitiv
Bluetooth®
1
Asiguraţi-vă că dispozitivul dvs.
și
celălalt dispozitiv Bluetooth® sunt împerecheate
unul cu celălalt
și
traficul
de date de telefonie mobilă este activat pe dispozitivul
dvs.
2
Pe dispozitiv
: În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
3
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
Setări
>
Mai multe
>
Tethering şi hotspot portabil
, apoi
atingeţi
ușor
cursorul
Conexiune prin disp. mobil Bluetooth
pentru a activa
funcţia.
4
Pe dispozitivul Bluetooth®
:
Configuraţi
dispozitivul pentru
a-și
obţine conexiunea
la reţea utilizând funcţia Bluetooth®. Dacă dispozitivul este un computer,
consultaţi instrucţiunile relevante pentru a
finaliza
configurarea.
Dacă pe dispozitiv
se execută sistemul de operare Android™, atingeţi
ușor
pictograma setări de
lângă numele dispozitivului împerecheat din
Setări
>
Bluetooth
>
Dispozitive
împerecheate
, apoi marcaţi caseta de selectare
Acces internet
.
5
Pe dispozitiv
:
Așteptaţi
să apară
în bara de stare. După ce apare,
configurarea
este
finalizată.
6
Atingeţi
ușor
cursorul
Conexiune prin disp. mobil Bluetooth
, din nou, pentru a
dezactiva funcţia.
Funcţia
Conexiune prin disp. mobil Bluetooth
este dezactivată ori de câte ori închideţi
dispozitivul sau dezactivaţi funcţia Bluetooth®.
Pentru a utiliza dispozitivul ca hotspot Wi-Fi portabil
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
2
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
Setări
>
Mai multe
>
Tethering şi hotspot portabil
.
3
Atingeţi
ușor
Setări hotspot portabil
>
Configurare hotspot
.
4
Introduceţi informaţiile necesare pentru
Nume reţea (SSID)
.
5
Pentru a selecta un tip de securitate, atingeţi
ușor
câmpul
Securitate
. Dacă se
solicită, introduceţi o parolă.
6
Atingeţi
ușor
SALVARE
.
7
Atingeţi
ușor
, apoi atingeţi
ușor
cursorul
Hotspot portabil
pentru a activa funcţia.
8
Dacă vi se solicită, atingeţi
ușor
OK
pentru
confirmare.
apare în bara de stare
imediat ce se activează hotspotul Wi-Fi.
Permiteţi unui dispozitiv compatibil WPS să utilizeze conexiunea de date mobile
1
Asiguraţi-vă că dispozitivul dvs. funcţionează ca hotspot portabil.
2
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
3
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
Setări
>
Mai multe
>
Tethering şi hotspot portabil
>
Setări
hotspot portabil
.
4
Sub
Configurare hotspot
, asiguraţi-vă că hotspotul portabil este securizat printr-o
parolă.
5
Activaţi setarea
Cu descoperire
, dacă a fost dezactivată.
6
Atingeţi
ușor
Buton WPS
, apoi urmaţi instrucţiunile relevante. Alternativ, atingeţi
ușor
>
Introduceţi PIN WPS
, apoi introduceţi codul PIN care apare pe
dispozitivul compatibil WPS.
Pentru a redenumi sau securiza hotspotul mobil
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
2
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
Setări
>
Mai multe
>
Tethering şi hotspot portabil
.
3
Atingeţi
ușor
Setări hotspot portabil
>
Configurare hotspot
.
4
Introduceţi informaţiile necesare pentru
Nume reţea (SSID)
.
5
Pentru a selecta un tip de securitate, atingeţi
ușor
câmpul
Securitate
.
6
Dacă se solicită, introduceţi o parolă.
7
Atingeţi
ușor
SALVARE
.
Controlul utilizării datelor
Puteţi urmări volumul de date transferate pe
și
de pe dispozitiv prin conexiunea de date
mobilă sau prin cea Wi-Fi pe parcursul unei perioade date. De exemplu, puteţi vizualiza
51
Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

Sponsored links