Reţele virtuale private (VPN) - Sony G3221 Manual

Sponsored links

O reţea WCDMA
și
o reţea GSM
O reţea LTE, o reţea WCDMA
și
o reţea GSM
Dispozitivul dvs. comută între reţele de telefonie mobilă în funcţie de reţelele de telefonie
mobilă disponibile în locul în care vă
afla±i.
Aveţi posibilitatea, de asemenea, să setaţi
manual dispozitivul dvs. să utilizeze un anumit tip de reţea de telefonie mobilă, de
exemplu WCDMA sau GSM.
În bara de stare sunt
afișate
diverse pictograme de stare, în funcţie de tipul sau de modul
de reţea la care v-aţi conectat. Consultaţi
Pictograme de stare
la pagina 31 pentru a
vedea cum arată diferitele pictograme de stare.
Pentru a selecta un mod de reţea
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
2
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
Setări
>
Mai multe
>
Reţele mobile
.
3
Atingeţi
ușor
Tipul de reţea preferat
și
selectaţi un mod de reţea.
Pentru a selecta manual o altă reţea
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
2
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
Setări
>
Mai multe
>
Reţele mobile
>
Operatori de re
ț
ea
.
3
Atingeţi
ușor
Mod Căutare
, apoi selectaţi
Manual
.
4
Selectaţi o reţea.
Dacă selectaţi manual o reţea, dispozitivul nu va căuta alte reţele, chiar dacă vă deplasaţi în
afara zonei de acoperire a reţelei selectate manual.
Pentru a activa selectarea automată a reţelei
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
2
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
Setări
>
Mai multe
>
Reţele mobile
>
Operatori de reţea
.
3
Atingeţi
ușor
Mod Căutare
, apoi selectaţi
Automată
.
Reţele virtuale private (VPN)
Utilizaţi dispozitivul pentru a vă conecta la reţele virtuale private (VPN), care vă permit să
accesaţi resurse
aflate
în interiorul unei reţele locale securizate dintr-o reţea publică. De
exemplu, conexiunile VPN sunt utilizate frecvent de corporaţii
și
instituţii de învăţământ,
pentru utilizatorii care au nevoie să acceseze reţele intranet
și
alte servicii interne atunci
când ei se
află
în afara reţelei interne, de exemplu, atunci când se
află
în călătorie.
Conexiunile VPN pot
configurate
în mai multe moduri, în funcţie de reţea. Unele reţele
vă pot solicita să transferaţi
și
să instalaţi un
certificat
de securitate pe dispozitiv. Pentru
informaţii detaliate despre modul în care se
configurează
o conexiune la reţeaua virtuală
privată proprie, contactaţi administratorul de reţea din
firma
sau organizaţia dvs.
Dacă utilizaţi un dispozitiv împreună cu mai mulţi utilizatori, pentru a regla setarea pentru VPN,
este posibil să
fie
necesar să vă conectaţi drept proprietar, adică, utilizatorul principal.
Pentru a adăuga o reţea virtuală privată
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
2
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
Setări
>
Mai multe
>
VPN
.
3
Atingeţi
ușor
.
4
Selectaţi tipul de reţea VPN de adăugat.
5
Introduceţi setările pentru VPN.
6
Atingeţi
ușor
SALVARE
.
Pentru a conecta o reţea virtuală privată
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
2
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
Setări
>
Mai multe
>
VPN
.
3
În lista de reţele disponibile, atingeţi
ușor
reţeaua VPN la care doriţi să vă
conectaţi.
4
Introduceţi informaţiile necesare.
5
Atingeţi
ușor
Conectare
.
53
Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

Sponsored links