54 - Sony G3221 Manual

Sponsored links

Pentru deconectare de la o reţea virtuală privată (VPN)
1
Atingeţi
ușor
de două ori bara de stare pentru a deschide panoul
Notificare.
2
Atingeţi
ușor
notificarea
conexiunii VPN pentru a o dezactiva.
54
Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

Sponsored links