Pentru a configura un cont online pentru sincronizare - Sony G3221 Manual

Sponsored links

Sincronizarea datelor de pe dispozitiv
Sincronizarea cu conturile online
Sincronizaţi-vă dispozitivul cu persoane de contact, mesaje de e-mail, evenimente din
calendar
și
alte informaţii din conturi online precum conturi de e-mail ca Gmail™
și
Exchange ActiveSync
și
conturi de Facebook™
și
Flickr™. Puteţi sincroniza datele
automat pentru astfel de conturi activând funcţia de sincronizare automată sau puteţi
sincroniza manual
fiecare
cont în parte.
Pentru a configura un cont online pentru sincronizare
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
2
Atingeţi
ușor
Setări
>
Conturi şi sincronizare
>
Adăugare cont
, apoi selectaţi
contul pe care doriţi să-l adăugaţi.
3
Urmaţi instrucţiunile pentru a crea un cont sau pentru a vă conecta la un cont.
Pentru a efectua manual sincronizarea cu un cont online
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
>
Setări
>
Conturi şi sincronizare
.
2
Atingeţi
ușor
numele contului cu care doriţi să realizaţi sincronizarea. Apare o listă
de elemente care pot
sincronizate cu contul.
3
Atingeţi
ușor
cursorul de lângă elementul pe care doriţi să îl sincronizaţi.
Pentru a elimina un cont online
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
>
Setări
>
Conturi şi sincronizare
.
2
Selectaţi tipul contului, apoi atingeţi
ușor
contul pe care doriţi să îl eliminaţi.
3
Atingeţi
ușor
, apoi atingeţi
ușor
Eliminare cont
.
4
Atingeţi
ușor,
din nou,
ELIMINARE CONT
pentru a
confirma.
Sincronizarea cu Microsoft
®
Exchange ActiveSync
®
În cazul în care compania dvs. utilizează conturi Microsoft Exchange ActiveSync, puteţi
accesa mesaje de e-mail, rezervările din calendar
și
persoanele de contact aferente
respectivului cont de la serviciu direct de pe dispozitivul dvs. După
configurare,
puteţi
găsi informaţiile în aplicaţiile
Trimitere e-mail
,
Calendar
și
Agendă
.
Dacă aţi
configurat
un cont Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS) pe dispozitivul Xperia™,
este posibil ca setările de securitate EAS să limiteze tipul ecranului de blocare la un cod PIN
sau la o parolă. Acest lucru se întâmplă atunci când administratorul reţelei dvs.
specifică
un tip
de ecran de blocare pentru toate conturile EAS din motive de securitate ale companiei.
Contactaţi administratorul reţelei companiei sau organizaţiei dvs. pentru a
afla
ce politici de
securitate a reţelei sunt implementate pentru dispozitivele mobile. Funcţionalitatea de
amprentă nu este disponibilă în Statele Unite.
55
Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

Sponsored links