Pentru a configura un cont EAS pentru sincronizare - Sony G3221 Manual

Sponsored links

Pentru a configura un cont EAS pentru sincronizare
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
2
Atingeţi
ușor
Setări
>
Conturi şi sincronizare
>
Adăugare cont
>
Exchange
ActiveSync
.
3
Introduceţi adresa de e-mail
și
parola corespunzătoare contului de la serviciu.
4
Atingeţi
ușor
URMĂTORUL
. Dacă apare o eroare, introduceţi manual detaliile
pentru domeniu
și
server aferente contului dvs., apoi atingeţi
ușor
URMĂTORUL
.
5
Atingeţi
ușor
OK
pentru a-i permite serverului de la serviciu să vă controleze
dispozitivul.
6
Selectaţi o metodă de sincronizare, un interval de sincronizare
și
datele pe care
doriţi să le sincronizaţi cu dispozitivul.
7
Atingeţi
ușor
URMĂTORUL
, apoi selectaţi modalitatea de
notificare
atunci când
sosesc mesaje de e-mail noi.
8
Atingeţi
ușor
URMĂTORUL
, introduceţi un nume pentru contul de la serviciu, apoi
atingeţi
ușor
Terminare configurare
.
9
Dacă vi se solicită, activaţi administratorul de dispozitive pentru a permite
serverului dvs. de la serviciu să seteze anumite reguli de securitate pe dispozitiv,
de exemplu dezactivarea înregistrării vocale
și
utilizarea criptării stocării.
Pentru a elimina un cont EAS
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
>
Setări
>
Conturi şi sincronizare
.
2
Atingeţi
ușor
Exchange ActiveSync
, apoi selectaţi contul EAS pe care doriţi să-l
eliminaţi.
3
Atingeţi
ușor
, apoi atingeţi
ușor
Eliminare cont
.
4
Atingeţi
ușor,
din nou,
ELIMINARE CONT
pentru a
confirma.
56
Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

Sponsored links