Accesarea setărilor - Sony G3221 Manual

Sponsored links

Setările de bază
Accesarea setărilor
Vizualizaţi
și
modificaţi
setările pentru dispozitivul dvs. în meniul Setări. Meniul Setări
poate
accesat atât din ecranul cu aplicaţii, cât
și
din panoul Setări rapide.
Pentru a deschide meniul cu setările dispozitivului din ecranul cu aplicaţii
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
2
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
Setări
.
Vizualizarea informaţiilor despre dispozitiv
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
2
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
Setări
>
Despre telefon
.
Pentru a accesa panoul Setări rapide
Trageţi în jos bara de stare folosind două degete.
Pentru a selecta ce setări se afişează în panoul Setări rapide
1
Trageţi în jos cu două degete bara de stare până la capăt, apoi atingeţi
ușor
EDITARE
.
2
Pentru a adăuga o setare în panoul Setări rapide, trageţi
și
fixaţi
pictograma în
partea de sus a ecranului. Pentru a elimina o setare, trageţi
și
fixaţi
pictograma în
partea de jos a ecranului.
Pentru a rearanja elementele din panoul Setări rapide
1
Trageţi în jos bara de stare, până la capăt, apoi atingeţi
ușor
EDITARE
.
2
Atingeţi continuu o pictogramă, apoi mutaţi-o în poziţia dorită.
Setări de volum
Aveţi posibilitatea să reglaţi volumul tonului de apel pentru apeluri
și
notificări
primite,
precum
și
pentru muzică
și
redare video.
Pentru a regla volumul tonului de apel cu tasta de volum
Apăsaţi tasta de volum în sus sau în jos.
Pentru a regla volumul de redare media cu tasta de volum
Când redaţi muzică sau vizionaţi un clip video, apăsaţi tasta de volum în sus sau în
jos, chiar dacă ecranul este blocat.
Pentru a activa modul vibraţiilor
Apăsaţi pe tasta de volum în sus sau în jos până când apare
.
Pentru a regla nivelurile de volum
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
2
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
Setări
>
Sunet
.
3
Trageţi cursoarele de volum în poziţiile dorite.
De asemenea, puteţi să apăsaţi în sus sau în jos pe tasta de volum
și
să atingeţi
ușor
pentru a regla separat nivelul volumului pentru tonul de apel, redarea
fișierelor
media sau
alarmei.
Pentru a seta dispozitivul să vibreze la apelurile sosite
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
2
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
Setări
>
Sunet
.
3
Atingeţi
ușor
cursorul
Vibrare şi pentru apeluri
pentru a activa funcţia.
57
Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

Sponsored links