Setarea excepţiilor pentru modul Nu deranjaţi - Sony G3221 Manual

Sponsored links

Pentru a seta un ton de apel
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
2
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
Setări
>
Sunet
>
Ton de apel telefon
.
3
Selectaţi o opţiune din listă sau atingeţi
ușor
și
selectaţi un
fișier
de muzică
salvat pe dispozitiv.
4
Pentru
confirmare,
atingeţi
ușor
Efectuat
.
Pentru a selecta sunetul de notificare
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
2
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
Setări
>
Sunet
>
Sunet notificări
.
3
Selectaţi o opţiune din listă sau atingeţi
ușor
și
selectaţi un
fișier
de muzică
salvat pe dispozitiv.
4
Pentru
confirmare,
atingeţi
ușor
Efectuat
.
Unele aplicaţii au sunete de
notificare
proprii pe care le puteţi selecta în setările aplicaţiei.
Pentru a activa tonurile la atingere
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
2
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
Setări
>
Sunet
>
Alte sunete
.
3
Atingeţi
ușor
cursoarele pentru a activa sau dezactiva diferite tonuri la atingere,
după caz.
Modul Nu deranjaţi
Puteţi să setaţi dispozitivul la modul Nu deranjaţi
și
să decideţi manual cât timp se va
afla
dispozitivul în modul Nu deranjaţi. De asemenea, puteţi prestabili momentul în care
dispozitivul se va
afla
automat în modul Nu deranjaţi.
Pentru a activa modul Nu deranjaţi
1
Folosind două degete, trageţi în jos bara de stare până la capăt, pentru a accesa
panoul Setări rapide.
2
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
.
3
Selectaţi o opţiune, apoi atingeţi
ușor
Efectuat
.
Pentru a comuta rapid între modurile Nu deranjaţi/Vibrare/Sunet
1
Apăsaţi pe tasta de volum în sus sau în jos până când apare
,
sau
.
2
Atingeţi
ușor
sau
pentru a comuta rapid între modurile Vibrare/Sunet. Pentru
a activa modul Nu deranjaţi, apăsaţi pe tasta de reducere a volumului în modul
Vibrare.
Pentru a planifica intervalele de timp ale modului Nu deranjaţi
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
2
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
Setări
>
Sunet
>
Nu deranja
>
Reguli automate
.
3
Selectaţi regula automată atingeţi
ușor
pentru a adăuga o regulă nouă.
4
Atingeţi
ușor
Alegeţi tipul regulii
și
selectaţi o opţiune.
5
Introduceţi numele dorit pentru regulă, apoi atingeţi
ușor
OK
.
6
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
Zile
și
marcaţi casetele de selectare ale zilelor relevante, apoi
atingeţi
ușor
EFECTUAT
.
7
Pentru a regla ora începerii, atingeţi
ușor
Ora de începere
și
selectaţi o valoare,
apoi atingeţi
OK
.
8
Pentru a regla ora terminării, atingeţi
ușor
Ora de încheiere
și
selectaţi o valoare,
apoi atingeţi
OK
. Dispozitivul dvs. rămâne în modul Nu deranjaţi pe durata
intervalului de timp selectat.
Setarea excepţiilor pentru modul Nu deranjaţi
Puteţi selecta tipurile de
notificări
care au permisiunea să sune în modul Nu deranjaţi
și
puteţi
filtra
excepţiile în funcţie de sursa
notificărilor.
Cele mai cunoscute tipuri de excepţii
includ:
58
Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

Sponsored links