Tastaturi pe ecran - Sony G3221 Manual

Sponsored links

Tastarea textului
Tastaturi pe ecran
Pe dispozitiv există câteva modalităţi preinstalate pentru introducerea textului.
Modalitatea implicită de introducere a textului poate să depindă de setările regionale sau ale
limbii pe care o utilizaţi. Este posibil ca una sau mai multe modalităţi de introducere a textului
să nu
fie
disponibile în regiunea dvs.
Tastatura SwiftKey
®
Puteţi să introduceţi text cu tastatura de pe ecran atingând
ușor
fiecare
literă pe rând sau
să utilizaţi caracteristica SwiftKey
®
Flow
și
să glisaţi degetul de la o literă la alta pentru a
forma cuvinte.
1
Ștergeţi
un caracter dinainte de cursor.
2
Atingeţi
ușor
pentru a introduce un
sfârșit
de linie sau atingeţi continuu pentru a accesa feţe zâmbitoare.
3
Introduceţi semne de punctuaţie.
4
Introduceţi un spaţiu.
5
Atingeţi
ușor
pentru a introduce o virgulă.
6
Afișaţi
numere
și
simboluri.
7
Comutaţi între litere mici, litere mari
și
toate majuscule.
Pentru informaţii suplimentare despre SwiftKey
®
, mergeţi la https://swiftkey.com/
Prezentare generală a tastaturii Google
Puteţi să introduceţi text cu tastatura de pe ecran atingând
ușor
fiecare
literă pe rând sau
să glisaţi degetul de la o literă la alta pentru a forma cuvinte.
1
Atingeţi
ușor
pentru a
șterge
un caracter
aflat
înaintea cursorului.
2
Atingeţi
ușor
pentru trece de la capătul unui rând de text la începutului celui următor, pentru a accesa
feţele zâmbitoare sau pentru a căuta conţinut. Funcţionalitatea poate depinde de tipul câmpului de text.
3
Atingeţi
ușor
pentru a introduce semne de punctuaţie.
4
Atingeţi
ușor
pentru a insera un spaţiu.
5
Atingeţi
ușor
pentru a introduce o virgulă.
6
Atingeţi
ușor
pentru a
afișa
numere
și
simboluri.
7
Atingeţi
ușor
pentru a comuta între litere mici, litere mari
și
toate majuscule.
67
Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

Sponsored links