Bara de editare a textului - Sony G3221 Manual

Sponsored links

Pentru a afişa tastatura de pe ecran pentru a introduce text
Atingeţi
ușor
un câmp de intrare text.
Pentru a utiliza tastatura de pe ecran în orientarea tip vedere
Atunci când tastatura de pe ecran este
afișată,
întoarceţi dispozitivul pe lateral.
Este posibil să
fie
necesar să ajustaţi setările din anumite aplicaţii pentru a permite orientarea
tip vedere.
Pentru a introduce text caracter cu caracter
1
Pentru a introduce un caracter vizibil pe tastatură, atingeţi-l
ușor.
2
Pentru a introduce o variantă de caracter, atingeţi continuu un caracter
obișnuit
de
pe tastatura pentru a obţine o listă cu opţiunile disponibile, apoi selectaţi din listă.
De exemplu, pentru a introduce „é”, atingeţi continuu „e” până la apariţia celorlalte
opţiuni, apoi, în timp ce ţineţi degetul apăsat pe tastatură, trageţi-l până la „é”
și
selectaţi caracterul.
Pentru a introduce un punct
După ce introduceţi un cuvânt, atingeţi
ușor
de două ori bara de spaţiu.
Pentru a introduce text utilizând funcţia de introducere prin gesturi
1
Când este
afișată
tastatura de pe ecran, deplasaţi degetul de la o literă la alta
pentru a trasa cuvântul pe care doriţi să îl scrieţi.
2
După ce terminaţi introducerea cuvântului, ridicaţi degetul. Va apărea o sugestie
de cuvânt, pe baza literelor pe care le-aţi trasat.
3
Dacă nu apare cuvântul dorit de dvs., atingeţi
pentru a vedea alte opţiuni
și
pentru a le selecta pe cele dorite. Dacă opţiunea dorită nu apare,
ștergeţi
întregul
cuvânt
și
trasaţi din nou sau introduceţi cuvântul respectiv prin atingerea
ușoară
a
fiecărei
litere.
Editarea de text
Puteţi să selectaţi, să decupaţi, să copiaţi
și
să lipiţi text pe măsură ce scrieţi. Puteţi
accesa opţiunile de editare atingând
ușor,
de două ori, textul introdus. Opţiunile de
editare devin apoi disponibile prin intermediul unei bare de aplicaţii.
Bara de editare a textului
După ce selectaţi textul atingând
ușor
de două ori un cuvânt, apare o bară de editare cu
mai multe instrumente disponibile:
Decupare
Copiere
Lipire
Partajare
Selectare toate
Asisten
ț
ă
Opţiunea
Lipire
apare numai atunci când există text salvat în clipboard.
Pentru a selecta text
1
Atingeţi
ușor
de două ori un cuvânt pentru a-l evidenţia.
2
Puteţi trage
filele
de pe ambele părţi ale cuvântului evidenţiat pentru a selecta mai
mult text.
Pentru a edita text
1
Atingeţi
ușor,
de două ori, un cuvânt pentru a
afișa
bara de aplicaţii.
2
Selectaţi textul pe care doriţi să îl editaţi, apoi utilizaţi bara de aplicaţii pentru a
efectua
modificările
dorite.
68
Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

Sponsored links