Pentru a deschide tvirtualătatura virtuală - Sony G3221 Manual

Sponsored links

Apelarea
Efectuarea apelurilor
Puteţi efectua un apel formând manual un număr de telefon, atingând
ușor
un număr
salvat în lista de persoane de contact sau atingând
ușor
numărul de telefon în jurnalul de
apeluri. De asemenea, puteţi utiliza funcţia de apelare inteligentă pentru a găsi rapid
numere în listele de persoane de contact
și
în jurnalele de apeluri introducând o parte a
numărului persoanei de contact
și
selectând dintre sugestiile care apar. Pentru a efectua
un apel video, puteţi să utilizaţi aplicaţia de mesagerie instantanee
și
chat video
Hangouts™ de pe dispozitiv.
1
Vizualizaţi mai multe opţiuni
2
Ștergeţi
un număr
3
Tastatura virtuală
4
Butonul Apelare
Pentru a deschide tastatura virtuală
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
2
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
.
3
Dacă nu apare tastatura virtuală, atingeţi
ușor
.
Pentru a forma un număr de telefon
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
2
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
.
3
Dacă se
afișează
jurnalul de apeluri, atingeţi
ușor
pentru a
afișa
tastatura
virtuală.
4
Introduceţi numărul de telefon
și
atingeţi
ușor
.
Pentru a
șterge
un număr introdus din
greșeală,
atingeţi
ușor
.
Pentru a efectua un apel utilizând apelarea inteligentă
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
2
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
.
3
Dacă se
afișează
jurnalul de apeluri, atingeţi
ușor
pentru a
afișa
tastatura
virtuală.
4
Utilizaţi tastatura virtuală pentru a introduce litere
și
cifre care corespund persoanei
de contact pe care doriţi să o apelaţi. În timp ce introduceţi
fiecare
literă sau cifră,
apare o listă de potriviri posibile.
5
Atingeţi
ușor
persoana de contact pe care doriţi să o apelaţi.
70
Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

Sponsored links